• ได้รับใบอนุญาต จป.
  • ประสานงานและรับรองเอกสารด้านความปลอดภัย
  • ดูเลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • บ้านพักพนักงาน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • รถรับส่งพนักงาน

20-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล