• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีความรู้ ความเข้าใจในระบบริหารงานคุณภาพ
  • ระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

12-Oct-18

 

Applied
  • ได้รับใบอนุญาต จป.
  • ประสานงานและรับรองเอกสารด้านความปลอดภัย
  • ดูเลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

11-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่