• ได้รับใบอนุญาต จป.
  • ประสานงานและรับรองเอกสารด้านความปลอดภัย
  • ดูเลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Maintenance Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • 3 years’ experience in facility engineering
  • 1 year in safety and security management
  • Have experience involving large buildings

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่