• ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
  • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

16-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล