• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความรอบคอบ
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี

16-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่