• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย
  • ประสบการณืทำงานอย่างน้อย 4 - 5 ปี
  • ผลักดันให้ 5ส ภายในโรงงานดำเนินการได้ผล

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล