ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Thai Taiyo Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สามารถเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
  • มีภาวะผู้นำ และความมุ่งมั่น ขยัน
  Thai Taiyo Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • วุฒิ ป.ตรี-ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • สามารถทำงานเป็นทีมหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงปัญหา
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตลอดจนการประสานงานที่ดี