• ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ทักษะการวิเคราะห์ วางแผนดี
 • ละเอียด รอบคอบ อดทน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop, produce, support and maintain safety
 • Safety and System Assurance of railway products
 • Graduate in Engineering, Computer Science, Safety

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่าสาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ในงานSafety and Environmentอย่างน้อย 5ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย
 • เพศชาย
 • อายุ 25 - 40 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น
 • มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Degree in Petroleum Engineering or equivalent
 • 10++ years of experience in Upstream
 • Understanding of well production mechanics

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor’s degree in Safety or Engineering field
 • At least 2 years of experience in similar industry
 • Good command of English, both written and spoken

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in managing safety operations
 • Experience of conducting investigations
 • Ability to interact effectively at all levels.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
 • สามารถทำงานตามหน่วยงานก่อสร้างได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Occupational Health & Safety
 • 1-2 years’ experience
 • Knowledge OHSAS 18001 and ISO14001

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานการจัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี
 • ดูแลให้ปฎิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัย
 • ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Provide framework on Environment Management
 • Establish the HSEC management standards
 • Monitor environmental performance and risks

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความสามารถในการนำ
 • สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan)

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Environmental Engineer
 • Have experience in Environmental Engineer
 • Have exp.in Power Plant business will be advantage

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสิงแวดล้อมหรือสาขาทีเกี่ยวข้อง

21-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของ Site งาน
 • ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัย
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศ

21-Aug-17

 

Applied
 • ป.ตรี จป.วิชาชีพ, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ 1 – 7 ปี
 • ดูแลงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม ภายในโรงพยาบาล
 • จบการศึกษา ป.ตรี
 • อายุระหว่าง 18-30 ปี

21-Aug-17

 

Applied
 • 8 years experience in QS, cost estimation,contract
 • Proficiency in both written and verbal communicate
 • Good understanding in contract and tendering

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Safety Manager

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Construction
 • Safety License
 • Safety Patrol

21-Aug-17

 

Applied

Mechanical Design Engineer (HVAC)

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Mechanical Design Engineer
 • Construction Company
 • Professional Mechanical Engineer

21-Aug-17

 

Applied
 • BA in Engineeringmajor in Mechanical, Sanitary
 • Good command of writing & speaking English
 • Min 5yr exp in design of sanitary and fire protect

21-Aug-17

 

Applied
 • 5 year exp. in Machine Safety Consultant
 • manufacturing safety engineer
 • Willing to work under contractual basis -renewable

21-Aug-17

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีใบ จป.ระดับวิชาชีพ

21-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้านิรภัยส่วนบุคค 1-3 ปี
 • หากมีวุฒิที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบขับขี่พร้อมใช้งาน

20-Aug-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทุ่มเท มีทัศนะคติเชิงบวก

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป

19-Aug-17

 

Applied
 • Knowledge in Aviation Security system
 • Airline experience will be an advantage
 • Excellent communication skills in Thai and English

18-Aug-17

 

Applied
 • Overall responsibility for QSHE
 • Ensure compliance all latest Laws & Regulations
 • Maintain, update, improve, develop and implement

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-3 year experience
 • Bachelor degree OH&S
 • Welcome fresh graduated

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Documentation, coordination skills in global scale
 • Knowledge in ISO/OHSAS, lead auditor accreditation
 • Experience in logistics,freight forwarding company

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 24 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี

18-Aug-17

 

Applied

Engineering Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Provide engineering supervision to all processes
 • Feasibility studies of implementing new products
 • Reporting to the Managing Director

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University graduated in relevant knowledge.
 • Minimum 10 years of relevant experience
 • Excellent analytical & problem-solving skills.

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8-10 years experience in a large manufacturing
 • Preferred certified in ISO 22000, HACCP, ISO, GMP
 • Bachelor’s degree in Food Science, Food Safety

17-Aug-17

 

Applied
 • วิศวกรระบบ
 • Site Engineer
 • Engineer

17-Aug-17

 

Applied
 • Engineering / Occupational Health and Safety
 • Develop the protection of the bank’s asset
 • Ratburana Head Office

17-Aug-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเช่น AutoCAD
 • ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมระบบระบายน้ำ/สิ่งแวดล้อม
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai National, Male or Female age not over 45 year
 • Bachelor’s or Master's Degree in any fields
 • 3 - 5 years Maid Supervisor Experience

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Safety Coordinator

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Graduate in Engineering or related field
 • Safety and System Assurance of railway products
 • Knowledge of Signalling Train and Control System

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Engineering or Archit
 • Min 4 yrs working exp in Electrical/Mechanical Sys
 • Accreditation as a LEED AP with Specialty

17-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจตราและเฝ้าระวังพนักงานในหน่วยที่รับผิดชอบ
 • แนะนำวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่พนักงานในหน่วย
 • รายงานการประสบอันตราย การเกิดอุบัติเหตุ

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 23-30 ปี
 • จบปริญญาตรีสาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลและพัฒนาโครงการบ่อขยะฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล
 • วางแผน และควบคุมการก่อสร้างให้เสร็จตามเป้าหมาย
 • ปรึกษาปัญหากับหน่วยงานราชการ

16-Aug-17

 

Applied
 • Analyze Safety Incident and Accident report
 • Develop occupational health and safety systems
 • Promote occupation health and safety

16-Aug-17

 

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety.
 • Experience from Elevator industry is a plus
 • Can do and work under pressure.

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong track record in HSSE management
 • Knowledge and understanding of Group Control
 • Hands-on experience in the preparation of key HSSE

16-Aug-17

 

Applied
 • HSE , Manager , Oil , Exploration, health, safety
 • Baker Hughes, Schlumberger, Halliburton, Weather
 • leaders , Manufacturing , HSE , drilling

16-Aug-17

 

Applied
 • Leading global FMCG
 • Multicultural working environment
 • Dynamic team culture

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล