ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 66 ตำแหน่งงาน
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s banner
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s logo
  ปากเกร็ด
  • ตรวจสอบติดตามการใช้พลังงานของแต่ละสาขา
  • จัดทำรายงานสรุปการใช้พลังงานไฟฟ้าของสาขา
  • ติดตามการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
  Siam City Cement Public Company Limited's banner
  Siam City Cement Public Company Limited's logo
  เมืองปทุมธานี
  • Bachelor’s degree in Mining Engineer
  • 3-5 years’ experience in Open Pit Mine Engineer
  • Development of mine design and planning guidelines
  Barghest Building Performance (Thailand) Limited's banner
  Barghest Building Performance (Thailand) Limited's logo
  ปากเกร็ด
  • Opportunities to work with regional counterparts
  • Career advancements and opportunities
  • Dynamic work environment
  Sony Device Technology ( Thailand ) Co.,Ltd.'s banner
  Sony Device Technology ( Thailand ) Co.,Ltd.'s logo
  เมืองปทุมธานี
  • Machine design, Development, Improvement
  • 1-3 years of working experience in machine design.
  • Computer-aided design (CAD) is required
  ถัด ไป