• ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไปสาขาช่างยนต์
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • Job location:เชียงราย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

19-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

19-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

19-Sep-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่าง หรือ สาขาที่เกี
 • มีความรู้ความสามารถในด้านไฟฟ้าและงานซ่อมทั่วไปเป็น

17-Sep-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี

17-Sep-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่าง หรือ สาขาที่เกี
 • มีความรู้ความสามารถในด้านไฟฟ้าและงานซ่อมทั่วไปเป็น

13-Sep-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied