• วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้า ระบบแอร์ ปะปา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนและบริหารงานผลิต รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรขึ้น

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผลิตสินค้าให้ได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลา และอดทน

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวช.ขี้นไป
 • งานบริการซ่อม แก้ไข อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป โยธา
 • ใช้โปรแกรม Autocad และสามารถดีไซน์งานโครงสร้างได้
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านรถวอลโล และ สแกนเนีย
 • กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

22-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านรถวอลโล และ สแกนเนีย
 • กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

22-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านรถวอลโล และ สแกนเนีย
 • กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

22-Nov-17

 

Applied
 • ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านรถวอลโล และ สแกนเนีย
 • ช่างยนต์

22-Nov-17

 

Applied
 • ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านรถวอลโล และ สแกนเนีย
 • ช่างยนต์

22-Nov-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 24 ถึง 32 ปี
 • จบ ปวช./ปวส. ก่อสร้าง/โยธา
 • ใช้กล้องสำรวจได้(กล้องวัดมุม)

22-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป สาขาช่าง
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Job Location : อ.เมือง จ.เชียงราย

21-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Job Location : เชียงราย

20-Nov-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไปในวุฒิที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านงานซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ มีใบอนุญาตฯ

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวช.ขี้นไป
 • งานบริการซ่อม แก้ไข อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถควบคุมงานได้ดี
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง

18-Nov-17

 

Applied
 • Female only, age not over 30 years old
 • Fresh welcome, graduated in Food
 • Able to work at Chiangrai province

18-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ปวส ขึ้นไป สาขาช่างยนต์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล