ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  Orenburg Consulting Group's banner
  Orenburg Consulting Group's logo

  Manufacturing Operation Manager

  Orenburg Consulting Group
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • FMCG business
  • Highly requires good leadership candidates
  • Proven exp. in Operation Manager
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s banner
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • การศึกษา: ระดับ ปวส.ไฟฟ้า
  • ประสบการณ์: ด้านงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ PLC , Auto Cad ได้ดี
  Ignite The Consultant Co., Ltd.'s banner
  Ignite The Consultant Co., Ltd.'s logo
  อุบลราชธานี
  • 10 years working in Purchasing, procurement.
  • ISO9000, 9001 in construction contractors industry
  • Based in Ubonratchathani Province.
  Skillsolved Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Skillsolved Recruitment Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • Occupation health and safety
  • Manufacturing background
  • ISO9001,ISO14001,OHSAS18001
  Manarco Recruitment Limited's banner
  Manarco Recruitment Limited's logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • After sale Service Engineer
  • Working up country / 6 days work week / Free lunch
  • Trouble Shooting & Technical Analysis Report.
  Surin Sugar Co., Ltd.'s banner
  Surin Sugar Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • สวัสดิการบ้านพัก อาหาร 3 มื้อ
  • โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนทุกปี
  • มีบริการรับส่งนักเรียน ศูนย์เด็กเล็ก
  Surin Sugar Co., Ltd.'s banner
  Surin Sugar Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • มีสวัสดิการบ้านพัก อาหาร 3 มื้อ
  • โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนทุกปี
  • สวัสดิการรับส่งนักเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ประกันชีวิต