ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  อุดรธานี
  • พนักงานประจำระดับหัวหน้างาน, แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • มีประสบการณ์งานในโรงงาน
  • มีความรับผิดชอบ ทำงานในสภาวะกดดันได้