• To have experience of working in IPP or EGAT
 • To have good communication skill in fluent English
 • To translate Thai document into English

19-Jan-18

 

Applied
 • To have experience of working in Thailand IPP
 • To have good communication skill in fluent English
 • To translate Thai document into English

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า หรือช่างกล
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านระบบไฟฟ้า และการดูแลรักษา

18-Jan-18

 

Applied

Sales / เซลล์ ประจำภาคอีสาน

P.TECH ENTERPRISE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ขายกล้องวงจรปิด GPS ติดรถยนต์
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขาย
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

18-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ช่างยนต์, เครื่องกล
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Jan-18

 

Applied
 • จบปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่างไฟฟ้า

15-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล