• จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • โบนัสประจำปี 2 ครั้ง
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

40 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • โบนัสประจำปี 2 ครั้ง
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานได้

40 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electronics Engineer,
 • Has experience 2 - 3 years in QA, SQE.
 • Knowledge in ISO 9001, 14001, Cpk , SPC , FMEA

40 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • รู้แหล่งขายอะไหล่ และอุปกรณ์ รถยนต์

41 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี

41 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย
 • อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี

41 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี

41 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี

41 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านระบบ GMP ISO PM TPM
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ GMP ISO

42 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor/ Master Degree in Electrical Engineer
 • Experience 2-5 years in solar rooftop / solar farm
 • Can work in Site such as Lopburi, Ratchaburi

42 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • At least 10 yrs exp in material/production plan
 • Bachelor/master degree in SCM/IE engineer
 • Able to work in upcountry

42 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน
 • ปวช.- ป.ตรี
 • มีใบอนุญาตควบคุมและดูแลหม้อไอน้ำ

43 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนแบบ AUTOCAD ทำแบบ Design - Shop Drawing
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ตรง ด้านงานเขียนแบบไฟฟ้า

43 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย

43 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Electronics, Electrical
 • At least 5 years of work experience in IC assembly
 • Good command of written and spoken English

43 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher of Electronics, Mechanical.
 • At least 3 years of work experience in IC assembly
 • Good command of spoken and written English.

43 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineer
 • Electrical, Chemical, IE
 • Mechanics, Electronics, Chem., IE

43 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลการงานซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่ ภายในโครงการ
 • ดูแลงานสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ แก๊ส
 • ตรวจเช็คและดูแลระบบการป้องกันอุบัติภัยในโครงการ

44 นาทีที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 8 years of progressively responsible
 • Teaching English in a Thai manufacturing company
 • Bachelor’s Degree in English Language

44 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's in Electronics, Electrical.
 • 1- 3 years of work experience in pre-assembly IC
 • Good English communication

44 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Computer Engineering or related fields
 • Experience in database design and programming
 • C#.NET, ASP.NET, WPF, Silverlight , Microsoft SQL

18-Nov-17

 

Applied
 • Electronics, Mechatronics Engineering
 • PCB Design, Schematic Capture / Logical
 • Sensor Circuit software

18-Nov-17

 

Applied
 • Engineering / Computer Science
 • A minimum of 3- 5 years of experience
 • Experience in programming, database

18-Nov-17

 

Applied
 • Engineering/Science field
 • Minimum 3-5 years' experience
 • Process Engineering

18-Nov-17

 

Applied
 • Mechanical tester control/support/maintenance
 • Statistical data analysis
 • Experience in laser equipment, 2D/3D measuring

18-Nov-17

 

Applied
 • Electronics, Electrical, Mechatronics, Electrics
 • A minimum of 4 years in related test field
 • Statistical analysis

18-Nov-17

 

Applied
 • Electronics, Electrical, Mechanical, Mechatronic
 • A minimum of 3-5 years’ experience
 • Software programming

18-Nov-17

 

Applied
 • Industrial Engineering
 • A minimum of 8 years’ experience
 • MFG data Analysis

18-Nov-17

 

Applied
 • Object Oriented Programming
 • C/C++ Skill
 • Process FA Skills

18-Nov-17

 

Applied
 • Male or Female Age 28 years up
 • degree in engineer or related field
 • 5 years in HDD manufactory

18-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 6 years experience in quality engineering
 • Strong in SPC and failure analysis methods
 • Good communication in English

18-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Electronics Engineer,
 • Has experience 2 - 3 years in QA, SQE.
 • Knowledge in ISO 9001, 14001, Cpk , SPC , FMEA

18-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Engineer or Science
 • Ensure that company's policies, factory standards
 • multi-product outerwear

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องงานวิศวกรรมการผลิต
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมเครื่องยนต์
 • หากมีประสบการณ์การผลิตจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Nov-17

 

Applied
 • Degree qualified in engineering
 • Experience in integration of Automatic Test
 • 4 years within a Electronics manufacturing

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Engineering field
 • Have an experience at least 2 years
 • Have a meticulous and logical approach

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือมากกว่า ด้านวิศวกรรม
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-45 ปี
 • ประสบการณ์ด้านแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูป แม่พิมพ์

17-Nov-17

 

Applied
 • สามารถคำนวนกำลังไฟเบื้องต้นได้
 • ปริญญาตรี สาขาการไฟฟ้า
 • สามารถในการเขียนแบบไฟฟ้า (auto cad)

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการไฟฟ้า
 • สามารถให้การถอดแบบ ถอดราคางานไฟฟ้า

17-Nov-17

 

Applied
 • 1-2 years at least in electronics field is plus
 • Have an experience in QA-QC, customer support
 • Good spoken and writing English

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Industrial Engineer
 • LEAN Manufacturing / Kaizen
 • 2 Years Experience

17-Nov-17

 

Applied
 • Failure Analysis Engineer
 • Matlab / Minitab / JMP
 • 2-3 years experience

17-Nov-17

 

Applied
 • Product Design Engineer (Manufacturing)
 • Statistic Application (Spotfire,SAS,JMP)
 • New Graduates Welcome

17-Nov-17

 

Applied
 • Male / Female, Age 25-28 years old
 • 3-5 year exp in Safety management in manufacturing
 • Can implement Safety management.

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
 • ปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต
 • ประสบการณ์ 2-5 ปี ในการขึ้นรูปชิ้นส่วนแม่พิมพ์

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
 • ปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต
 • ประสบการณ์ 2-5 ปี ในการขึ้นรูปชิ้นส่วนแม่พิมพ์

17-Nov-17

 

Applied
 • Male/Female. Age between 35-40 years old
 • Bachelor Degree
 • Minimum 5 years

17-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • Male/Female. Age between 25-35 years old
 • Minimum 3 years

17-Nov-17

 

Applied
 • Set up งานตามแบบ ควบคุมเครื่องจักรให้ทำงาน
 • เพศชาย วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช-ปวส
 • ประสบการณ์การควบคุมเครื่อง CNC/MACHINE CENTER

17-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลงานอาคารสถานที่ / มีความรู้และความชำนาญในด้าน
 • ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป (ชาย / หญิง)

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล