• เพศ ชาย อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา Instrument/Mechatronics
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 year-experience in selling
 • own car and driving license
 • Excellent Thai/English communication

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree :Mechanical, Mechatronic Engineer
 • Expected English Proficiency Level: Survivor
 • Maintenance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี - วิศวกรรมอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีอุต
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี ขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Maintenance Manager / Engineering
 • Food Manufacturer / FMCG / Manufacturing
 • English speaking

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Facilities reliability, Machine reliability
 • SAP, PLC Siemens, AB, Mitsubishi
 • Improve and maintain machinery

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • create new code for new spare part, BOM in SAP
 • SAP knowledge is required
 • experiences in R&D, Part Control or Purchasing

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years’ experience in Maintenance Engineer
 • PCL skill will be Basic
 • Good knowledge ISO 9001,14001,GMP,HACCP

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Ceramic Engineer

JAC AYUTTHAYA

สระบุรี

 • Bachelor’s degree or higher in Ceramic engineeri
 • At least 5years in sanitary ware production
 • Production trials with test equipment

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช-ปวส โยธา ก่อสร้าง
 • ควบคุมงาน
 • วางแผน จัดระบบการทำงาน

18-Jun-18

 

Applied
 • Cantrol and Support Production to Achieve target
 • Set plan for Production and Packin
 • Control issue of material and packing

18-Jun-18

 

Applied
 • ensure smoothness of the machine
 • Manage, coach, and develop maintenance team
 • Ensure troubleshoots in maintenance team is done

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Free shuttle bus
 • Overtime pay
 • Performance bonus

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, 25 years upwards
 • Degree in Mechanical engineering
 • Good knowledge in ISO 9001, ISO 14001

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or higher
 • Able to work under pressure
 • Computer literacy

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering
 • manufacturing
 • methodology

18-Jun-18

 

Applied
 • Maintenance Engineer
 • automation
 • Mechanical Electrical

18-Jun-18

 

Applied
 • Research & Development Poultry
 • Research & Development Food
 • R&D Food Chicken Poultry

18-Jun-18

 

Applied
 • degree in Electronics, Mechanical or Refrigerated
 • Experiences in R&D, project management
 • knowledge of refrigeration theory and system

18-Jun-18

 

Applied
 • Good analysis and problem solving
 • Good Interpersonal skills and communication
 • Able to adapt and learn

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good analysis and problem solving
 • Good Interpersonal skills and communication
 • Able to adapt and learn

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Drawing skill as Solid work , Auto cad
 • Computer literacy (MS. Office)
 • Good command of written and spoken in English

16-Jun-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 150k-250k, preferred age 40-45
 • experience in onshore Oil production, E&P business
 • Mechanical Commissioning and Maintenance

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Familiar with FMCG Industries.
 • 10 years in equipment/process/machine improvement.
 • Understanding in GMP

15-Jun-18

 

Applied
 • CNC software Mastercam
 • CNC Machine center
 • CNC Manufacturing Engineer

15-Jun-18

 

Applied
 • 3 years experience in Maintenance
 • Bachelor’s degree in Mechanical engineering
 • Support engineer project

15-Jun-18

 

Applied
 • Home appliance
 • building material
 • production

15-Jun-18

 

Applied
 • Degree iin Electrical, Electronics, Mechanical
 • 3 years’ experience in semiconductor manufacturing
 • Assembly

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female,Age 30 years old up.
 • Good command in English.
 • Bachelor Degree in Occupational, Health and Safety

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิศวกรอาวุโสอำนวยการและควบคุมหม้อไอน้ำ
 • มีใบกว. ระดับ สามัญวิศวกร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่่องกล

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Ownership Review and report project
 • Test Software Validation Validate, report
 • Test Hardware Validation Setup, debug, validate

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production
 • Production Manager
 • Manufacturing

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปวส.
 • คีย์ข้อมูลการใช้น้ำ,ไอน้ำ เป็นรูปแบบเพื่อการตรวจสอ
 • ช่วยงานข่างบ้างเป็นครั้งคราว

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering Degree
 • Excellent command in English
 • Skill in project management from EPC business

15-Jun-18

 

Applied
 • ดูแล และซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • มีประสบการณ์ด้านช่างซ่อมบำรุง อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถซ่อมแซมเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าได้

15-Jun-18

 

Applied
 • Min.1 year of experience in Mechanical Engineer
 • Autocad, MS Office & MS project skils are required
 • Capability to travel abroad to visit project site

14-Jun-18

 

Applied
 • Able to supervise the shop floor of CNC Machinin
 • Able to use the CNC software Mastercam
 • Reduce the CNC machine set up time

14-Jun-18

 

Applied
 • Chemical Engineering Bachelor's Degree.
 • A technical background in chemical, painting.
 • Knowledge of Six Sigma, ERP or MRP systems.

14-Jun-18

 

Applied
 • Location : Saraburi.
 • Bachelor’s Degree in any related file
 • 5-10 years of direct experience in Production

14-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in engineering or any related
 • 2 – 5 years of direct experience in manufacturing
 • Ability to understand machine process and product

14-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Degree of Mechanical/Industrial Engineer
 • 5-8 years’ Experience in Maintenance
 • Effective communication in English

14-Jun-18

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมการผลิต
 • จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • 0-3 of experience
 • Able to work in up-country site. (Saraburi)

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สาขาโลหะวิทยา,สาขาวัสดุ และทดสอบเชิงกล
 • ทดสอบตรวจสอบ ทางด้านโลหะวิทยา

14-Jun-18

 

Applied
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

14-Jun-18

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมการผลิต
 • จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาที
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • มีความซื่อสัตย์ / ขยัน / อดทน / ละเอียดรอบคอบ และม

13-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ซื่อสัตย์/ขยัน/รอบคอบ

13-Jun-18

 

Applied