• 3 years’ experience in managing safety
  • Occupational Health, Safety and Environment
  • Good command of English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมคนงาน
  • สามารถถอดแบบ และประเมินราคาได้
  • รายงานความก้าวหน้าของงาน

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล