• รักษาความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในสายงาน
 • ขยันและอดทน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช , ปวส
 • มีความรู้ด้านงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส -ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างโรงแรม คอนโด
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่ site งานก่อสร้างที่กมลาได้

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การควบคุมงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานในจังหวัดภูเก็ต
 • มีความรู้ความสามารถในการบริหารต้นทุน

13-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5-10 ปี

13-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor degree in an Industrial Engineering
 • 1-2 years of experience in a manufacturing
 • A multi-tasker and a finisher.

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineer
 • Participate in prospective customer meetings
 • Good communication and presentation skills

13-Jul-18

 

Applied
 • Male, age between 35 – 45years
 • diploma or bachelor’s degree in Engineering
 • experience in 5*hotel required - min of 10 years

13-Jul-18

 

Applied
 • Be good at communication & co-ordination
 • Able to traveling both up country and abroad
 • Own car and driving license

13-Jul-18

 

Applied
 • เป็นช่างซ่อมบำรุงทั่วป ดูได้ทั้งงานไม้ งานไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • มีประสบการด้านการบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

13-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถเขียน Auto Cad ได้

13-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถเขียน Auto Cad ได้

13-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช , ปวส
 • มีความรู้ด้านงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

12-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตามสายงานจพพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วิศวกรเครื่องกล

11-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส -ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างโรงแรม คอนโด
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่ site งานก่อสร้างที่กมลาได้

11-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การควบคุมงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานในจังหวัดภูเก็ต
 • มีความรู้ความสามารถในการบริหารต้นทุน

11-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5-10 ปี

11-Jul-18

 

Applied
 • ปวส., ปริญญาตรี บัญชีหรือเทียบเท่า / ช่างกลโรงงาน
 • ประสบการณ์ : 1-2 ปี
 • ไม่สูญบุหรี่, ไม่เคยถูกจับ

10-Jul-18

 

Applied
 • ปวส., ปริญญาตรี บัญชีหรือเทียบเท่า / ช่างกลโรงงาน
 • ประสบการณ์ : 1-2 ปี
 • ไม่สูญบุหรี่, ไม่เคยถูกจับ

10-Jul-18

 

Applied
 • วิศวกรประจำโครงการ
 • Site engineer
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Engineering (Electrical, Mechanical)
 • 10 years+ in maintenance, 5 years+ in management
 • Must have the License for Professional Practice

10-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรโยธาด้านก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad ได้
 • ตำแหน่งวิศวกร ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคี

09-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรโยธาด้านก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad ได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

09-Jul-18

 

Applied
 • ควบคุมหน้างานให้ตรงตามแบบ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

09-Jul-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างโรงแรม คอนโด
 • มีประสบการณ์การทำงานในจังหวัดภูเก็ต
 • มีความรู้ความสามารถในการบริหารต้นทุน จัดซื้อ

09-Jul-18

 

Applied