• อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน มีความขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา Mechanical, Industrial
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ในงาน Production
 • มีทักษะในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านไฟฟ้า/ระบบ
 • สามารถเข้างานตามกะได้
 • มีทัศนคติที่ดี และมีสุขภาพแข็งแรง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ทางด้านระบบ ISO ,OHSAS , CSR
 • มีทักษะในการสื่อสารและผู้นำ

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงมากกว่า 5 ปี
 • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึก แก้ไขแบบก่อสร้าง งานโครงสร้าง
 • ตรวจสอบและจัดทำแบบก่อสร้างงานโครงสร้าง สถาปัตย์
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี

17-Jan-18

 

Applied
 • Supervise construction projects progress
 • Surveying sites
 • Liaising with other

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Safety Manager (Ranong Base)

MM Logistics Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • Safety offshore
 • oil&gas
 • HSE/HES offshore

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนความคุมงาน
 • เร่งรัดงานให้เสร็จตามแผนที่วางไว้
 • จัดทำ Action Plan กรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผนงาน

17-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความตั้งใจ และ อดทนในการปฏิบัติงาน
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้

17-Jan-18

 

Applied
 • ดูแล ควบคุมส่วนงาน boiler
 • ควบคุมการดำเนินการต่างๆของโรงงาน
 • มีใบรับรองการควบคุม

17-Jan-18

 

Applied
 • Responsible for arrange & conduct proper training
 • Follow up emergency equipment inspection
 • Bachelor’s degree or higher in Public Health

17-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ปวสหรือปริญญาตรีด้านไฟฟ้า อิเล็ก
 • มีบุคลิกภาพดี สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
 • มีความรู้ด้านการติดตั้งจาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering
 • 3 years in Sales and Marketing
 • Arrange delivery of goods

16-Jan-18

 

Applied

Project Engineer

OPHAPHUM CO., LTD.

สุราษฎร์ธานี

 • จบวุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปี
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน auto cad ได้

16-Jan-18

 

Applied

Foreman/โฟร์แมน

OPHAPHUM CO., LTD.

สุราษฎร์ธานี

 • จบวุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปี
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน auto cad ได้

16-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Engineering
 • At least 5 years experience in a related field
 • Has own transportation

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย / หญิง

16-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Civil Engineering
 • 3 years work experience in the position of Civil
 • Able to work in up-country

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า
 • หากมีประสบการณ์ในสาายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วิศวกรไฟฟ้า

16-Jan-18

 

Applied

Maintenance Planning Manager

Thai Aviation Services Ltd.

นครศรีธรรมราช

 • Professional Maintenance Planning designation.
 • Requires 5 Years responsible managerial experience
 • Bachelor, s degree in Aviation Maintenance

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male only
 • Able to work under pressure
 • Good Communication

16-Jan-18

 

Applied
 • Degree or above in Chemical Engineering,
 • Fresh graduated/ Experience is preferable
 • experiences in glove manufacturing sector

16-Jan-18

 

Applied
 • Male only
 • Able to work under pressure
 • Good Communication

16-Jan-18

 

Applied
 • Male Only
 • Diploma - Bachelor Degree
 • experiences in glove manufacturing sector

16-Jan-18

 

Applied
 • Male/Female
 • CGPA must be 2.50 above
 • Good Communication

16-Jan-18

 

Applied
 • Male Only
 • Able to work under pressure
 • Good Communication

16-Jan-18

 

Applied
 • Male / Female
 • CGPA must be 2.80 above
 • Good Communication

16-Jan-18

 

Applied
 • Male / Female
 • CGPA must be 2.50 above
 • Good Communication

16-Jan-18

 

Applied
 • Male Only
 • Bachelor Degree ด้านเครื่องกล, ไฟฟ้า, เครื่องย
 • GPA must be 2.50 above

16-Jan-18

 

Applied
 • Male Only
 • Diploma - Bachelor Degree
 • GPA must be 2.50 above

16-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิค/โทรคมนาคม
 • มีประสบการณ์และความรู้ สามารถด้าน Networking
 • วางแผนงานและจัดทำ BOQ ระบบกล้องวงจรปิด

15-Jan-18

 

Applied
 • ติดตั้ง-ซ่อม ระบบกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอก
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้า และระบบคอมพิวเตอร์

15-Jan-18

 

Applied

Clerk Engineer

Khaolak Bhandari Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • รักงานด้านการบริการ
 • มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำคอมพิวเตอร์ได้

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา อิเล็กทรอนิคส์, อุตสาหกรรมเครื่
 • มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุความเสียหายของเครื่องจักร

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน
 • แก้ไข ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 • ตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องจักรตามตารางซ่อมบำรุง

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา วิศกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านช่างกลโรงงานอย่างน้อย 3 ปี
 • ควบคุมงานซ่อมบำรุงได้ประหยัดและคุ้มค่า

15-Jan-18

 

Applied
 • จบ ปวช. ปวส.
 • ทำงานนอกเวลาได้
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน อดทน
 • มีความรู้ในงานเชื่อมเป็นอย่างดี

15-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช/ปวส หรือสูงกว่า
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้
 • ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันทำงาน

15-Jan-18

 

Applied
 • จบปวช. / ปวส. ในสาขาช่างเชื่อม/ช่างโลหะ
 • มีประสบการณ์ในเรื่องงานโลหะมามากว่า 3 ปี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

15-Jan-18

 

Applied
 • จบ ปวช. / ปวส. ในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์เรื่องระบบไฟฟ้ารถยนต์เป็นอย่างดี
 • แก้ไขปัญหาจากระบบไฟได้

15-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช/ปวส หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์การเกี่ยวกับการทำงานในสาขายานยนต์
 • สามารถซ่อม ถอดประกอบเครื่องยนต์ได้

15-Jan-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาบริหาร การขาย วิศวกรรม
 • มีประสบการณ์งานด้านวิศวกรรม หรืองานเสนอขาย
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง

15-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช/ปวส หรือสูงกว่า
 • จบการศึกษาระดับ ปวช/ปวส หรือสูงกว่า
 • . สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์เบื้องต้นได้

15-Jan-18

 

Applied
 • จบปวช ปวส ในสาขาช่างยนต์
 • ถอดประกอบเครื่องยนต์ได้
 • ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ได้

15-Jan-18

 

Applied
 • จบปวช. ปวส. ในสาขาช่างยนต์
 • เข้าใจระบบการทำงานของเครื่องยนต์เป็นอย่างดี
 • . มีประสบการณ์ในการทำงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์

15-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา ปวช. ปวส.
 • มีประสบการณ์ทางด้านการซ่อมบำรุงรถ
 • มีความรู้พื้นฐานด้านยานยนต์เป็นอย่างดี

15-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล