• ออกแบบ วิเคราะห์การผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • ออกแบบสายงานเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตสูงที่สุด
 • สถานที่ปฏิบัติงาน อ.สิงหนคร จ.สงขลา

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้โรงงานผลิตอาหารประเภทอาหารทะเลผลไม้แปรรูป
 • บริหารจัดการ การจัดหาจัดซื้อวัดถุดิบหลักอาหารทะเล
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Offshore Well Operations
 • Well P&A Supervisor
 • Electric Line Supervisor

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การ การทำงานอย่างน้อย 0-2 ปี
 • ควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามแบบและแผนงาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Relocate
 • Good Salary
 • Civil Engineer

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • experience in Chemical industry
 • Skill in English Good
 • experience 3-5 year

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years experience in Engineering manageme
 • Knowledge in PM and TPM
 • Salary 50K or above, 5 days working

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • University degree in Occupational Safety
 • Thai Environment and Safety legislation.
 • Directs and controls the Company safety

13-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Engineering or business related
 • 2-5 years’ experience in selling industrial
 • Sales and commercial background / skills

13-Nov-19

 

Applied
 • Diploma or higher in Electrical or Engineering
 • Relevant experience in cased hole tool maintenance
 • Basic understanding of cased hole wellsite

13-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales Engineers of Southern (Songkhla Base)
 • At least 1-5 years of sales
 • Oil & Gas, Petrochemical & Refinery

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High school diploma
 • 4 years experience in the engineering and maintena
 • technical training in HVAC-R/electrical/plumbing

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบป. ตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

12-Nov-19

 

Applied
 • Engineering Degree
 • 5-10 years in project management
 • Work in south of Thailand

12-Nov-19

 

Applied
 • Thail nationality, Engineering or Architect degree
 • Good English communication skill
 • Strong experience in the relevant field

11-Nov-19

 

Applied
 • Thail nationality, Engineering degree
 • Good English communication skill
 • Strong experience in the relevant field

11-Nov-19

 

Applied
 • Thail nationality, Civil Engineer,
 • Good English communication skill
 • must have hotel experience

11-Nov-19

 

Applied
 • High school diploma or engineering
 • 3 Experiences in operational/ technical
 • Demonstrate competency in a part of Bridge Plugs

10-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor's degree in chemical science
 • 10 years of relevant working experiences
 • 5 years minimum of factory management

08-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in mechanical engineer
 • 7-10 years in relevant mechanical engineering
 • 3 years in Engineering Management position

08-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10-15 Ys experience in project management
 • Bachelor Degree in Engineer
 • Strong communication and interpersonal skill

08-Nov-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Electrician
 • Experienced in cased hole tool maintenance
 • Able to work permanently at Songkhla

08-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล เครื่องมือกลหรือไฟฟ้า
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในงานเครื่องจักรในโรงงาน
 • มีความรู้และทักษะทางช่างเทคนิคที่ดี

08-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years in the engineering and maintenance
 • Select and order or purchase new equipment
 • Managing Engineering Budgets

07-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Safety Coordinator in Ranong Base
 • Good in English communication
 • Experience in Oil & Gas is advantage

04-Nov-19

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied