• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถออกติดต่องานนอกสถานที่ได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถออกติดต่องานนอกสถานที่ได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 4-5 years for work experience.
 • Good skill in Mechanical
 • Good in English conversation and report

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male 35-45 years old
 • Fluently speak, read and write both Thai and Eng
 • Experience with word software

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree majoring in Civil Engineering
 • Good command of English
 • Energetic personality with a service mind

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • offshore
 • pumpman
 • FPSO

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Global multinational company
 • Opportunity to engage with regional stakeholders
 • Excellent career development opportunities

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

15-Oct-18

 

Applied
 • Great Benefit and Welfares
 • High Standard Company
 • Career Advacement

15-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mechanical Engineer

AP&E SOLUTIONS CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • จบการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 • ปฎิบัติงานที่ เขาหลัก จังหวัดพังงา

15-Oct-18

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติ
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลา

15-Oct-18

 

Applied
 • แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์
 • ความรับผิดชอบ มีทัศนะคติ
 • สามารถทำงานล่วงเวลา

15-Oct-18

 

Applied
 • บริหารงานขนส่งตามแนวนโยบาย และควบคุมดูแลการปฏิบัติ
 • สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามนโยบาย
 • มีความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

15-Oct-18

 

Applied

General Engineer

Q Lifestyle (Thailand) Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • ปรับเงินเดือนประจำปี Annual Merit Increase Salary
 • โบนัสพิเศษ Performance Bonus
 • เงินกู้พนักงาน Staff loan

15-Oct-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Improve process & product quality
 • การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

15-Oct-18

 

Applied
 • working oil and gas industry
 • Diploma / High vocational Certificate or higher
 • Workshop technician

15-Oct-18

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Be good at communication & co-ordination
 • Able to traveling both up country and abroad
 • Own car and driving license

15-Oct-18

 

Applied

Engineer/ วิศวกร ระบบ Automation

WOODWORK CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล , ไฟฟ้า
 • ขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่
 • หากมีประสบการณ์เขียนโปรแกรม PLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Oct-18

 

Applied
 • Experiences in pre-opening hotels are preferable
 • Work station: Rawai, Phuket
 • Thais or foreigners welcome

14-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7+ years working experience
 • High proficiency in English
 • Able to work in Phuket

13-Oct-18

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์3ปี
 • สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี

12-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การด้านงานบริหารงาน
 • สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี

12-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (สาขาวิทย์-คณิต) หรือสาขาอื่นๆ
 • ทำงานเข้ากะได้
 • ค่าอาหารกลางวัน

12-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษ ปวส.
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีใบขับขี่ตามกฏหมาย

12-Oct-18

 

Applied
 • Lead Self, Lead Other
 • Team work & Accountability
 • Communication & Collaborates

12-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • ช่างพิมพ์

12-Oct-18

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • ช่างพิมพ์

12-Oct-18

 

Applied
 • working oil and gas industry
 • Diploma / High vocational Certificate or higher
 • Knowledge of NDE

12-Oct-18

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การศึกษาปวส.หรือเทียบเท่า
 • จบช่างยนต์มาโดยเฉพาะ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป

12-Oct-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน
 • ซ่อมแอร์ / ทำไฟ
 • งานช่างทั่วไป

12-Oct-18

 

Applied
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมที่รับผิดชอบ
 • หาลูกค้าใหม่
 • ออกแบบและแก้ไขปัญหาระบบน้ำให้ลูกค้า

11-Oct-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงมากกว่า 10 ปี
 • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

11-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mainternance/ช่างยนต์

SOUTHLAND RESOURCES (TRANG) CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส.
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ใบรับรองแพทย์

11-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส.
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ใบรับรองแพทย์

11-Oct-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถคำนวนBOQ ได้

11-Oct-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1ปี
 • คำนวนBOQ ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้ดี

11-Oct-18

 

Applied
 • บริษัทจ่ายเงินสบทบผู้ประกันตนให้พนักงาน 100 %
 • ทำงานครบ 1 ปี บ.ปรับขึ้นเงินเดือนให้ทุก6เดือน
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์15วัน/ปี มีลากิจ ลาพักร้อน

10-Oct-18

 

Applied
 • Communications & Collaborates
 • Lead Self & Lead Others
 • Drives Improvement

10-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งงานที่สมัคร
 • มีความอดทน และ ตรงต่อเวลา

10-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นกะได้

10-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

10-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นกะได้

10-Oct-18

 

Applied
 • Required TOEIC score 550
 • Holding Aircraft Maintenance Engineer License
 • Having experiences in structure & composite

09-Oct-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Able work at Hatyai, Songkhal base
 • Must have the license & Certified OAP RSO
 • Excellent command in English

09-Oct-18

 

Applied
 • ประสบการณ์โรงไฟฟ้ายางพารา
 • หัวหน้างานด้านความปลอดภัย
 • เบี้ยเลี้ยงที่จ่ายให้

27-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied