• สามารถทำงานประจำไซต์งานก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต
 • มีความรู้ด้านงานโครงสร้าง แบบก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมหน้างานให้ตรงตามแบบ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างโรงแรม คอนโด
 • มีประสบการณ์การทำงานในจังหวัดภูเก็ต
 • มีความรู้ความสามารถในการบริหารต้นทุน จัดซื้อ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักษาความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในสายงาน
 • ขยันและอดทน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวะเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานฝ่ายวิศวกรรม5ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิการศึกษา ปวช , ปวส
 • มีความรู้ด้านงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างในทุกขั้นตอน
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 0-3 ปีขึ้นไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดำเนินการตรวจเช็ค/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าทั่วไป
 • ทดสอบผลการซ่อม
 • ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดำเนินการบำรุงเชิงป้องกัน
 • เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High Vocational Mechanical or Related
 • At least 1 - 2 year
 • Healthy and strong physical demands

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บ้านพักพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง

20-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน
 • แก้ไข ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 • ตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องจักรตามตารางซ่อมบำรุง

20-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา วิศกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านช่างกลโรงงานอย่างน้อย 3 ปี
 • ควบคุมงานซ่อมบำรุงได้ประหยัดและคุ้มค่า

20-Jul-18

 

Applied
 • บ้านพักพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง

20-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • มีใบประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายความปลอดภัย

20-Jul-18

 

Applied
 • บ้านพักพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง

20-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิชา วิศกรรมเครื่องกลหรือสาขาอื่น
 • มีความรู้ในงานเครื่องจักรโรงงานปาล์ม
 • มีทักษะในการจัดคนให้เหมาะสมกับงาน

20-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย

20-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา อิเล็กทรอนิคส์, อุตสาหกรรมเครื่
 • มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุความเสียหายของเครื่องจักร

20-Jul-18

 

Applied

Electrical Technician / ช่างไฟฟ้า

CHANGYI FISHERY CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • การศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ทางสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jul-18

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงานไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 3 ปี

20-Jul-18

 

Applied
 • ควบคุมหน้างานให้ตรงตามแบบ
 • สามารถตรวจสอบและทำ BOQ ได้ดี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้ากำลัง

20-Jul-18

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงแอร์
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 3 ปี

20-Jul-18

 

Applied
 • เป็นช่างซ่อมบำรุงทั่วป ดูได้ทั้งงานไม้ งานไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • มีประสบการด้านการบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

20-Jul-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์การควบคุมงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานในจังหวัดภูเก็ต
 • มีความรู้ความสามารถในการบริหารต้นทุน

20-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส -ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างโรงแรม คอนโด
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่ site งานก่อสร้างที่กมลาได้

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5-10 ปี

20-Jul-18

 

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineering
 • Minimum 10 years factory management experience
 • Proficient in written and spoken English

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A degree in Mechanical or Electrical Engineering
 • Recent graduates or with up to 5 years working
 • Proficient in written and spoken English

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male 35-45 years old
 • Fluently speak, read and write both Thai and Eng
 • Experience with word software

20-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถเขียน Auto Cad ได้

20-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถเขียน Auto Cad ได้

20-Jul-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในการขาย
 • ดำเนินการขายสัญญาบริการเครื่องปรับอากาศ
 • มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอา

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Instrumentation Engineer
 • Electrical Engineer
 • Power plants

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมคนงาน ควบคุมการทำการทำงานของคาร์แคร์
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการทำคาร์แคร์มาก่อน

20-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor degree in an Industrial Engineering
 • 1-2 years of experience in a manufacturing
 • A multi-tasker and a finisher.

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineer
 • Participate in prospective customer meetings
 • Good communication and presentation skills

20-Jul-18

 

Applied
 • Male, age between 35 – 45years
 • diploma or bachelor’s degree in Engineering
 • experience in 5*hotel required - min of 10 years

20-Jul-18

 

Applied
 • 10 years experience
 • Rubber Power Plant
 • Construction, Site, Coordination Lead

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Civil Engineer, Construction, Site, earthworks
 • 10 years experience
 • Rubber Power Plant

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างในทุกขั้นตอน
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 0-3 ปีขึ้นไป

19-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช , ปวส
 • มีความรู้ด้านงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

19-Jul-18

 

Applied
 • ควบคุมงานบริหารงานก่อสร้างวิศวกรรมงาน
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จ.ปัตตานี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประจำไซท์งาน (ออกต่างจังหวัดได้)

18-Jul-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง 2-3 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร

18-Jul-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์การควบคุมงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานในจังหวัดภูเก็ต
 • มีความรู้ความสามารถในการบริหารต้นทุน

18-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5-10 ปี

18-Jul-18

 

Applied