• ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิค/โทรคมนาคม
 • มีประสบการณ์และความรู้ สามารถด้าน Networking
 • วางแผนงานและจัดทำ BOQ ระบบกล้องวงจรปิด

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตั้ง-ซ่อม ระบบกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอก
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้า และระบบคอมพิวเตอร์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย , เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้่นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน
 • อาหาร เซอร์วิสชาร์จ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย ,หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน
 • อาหาร เซอร์วิสชาร์จ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย,หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน
 • อาหาร เซอร์วิสชาร์จ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สามารถไปประจำไซต์งานได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฐ์ทหาร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ซ่อมยานยนต์ทุกชนิด
 • มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในงานช่างไฟฟ้า
 • สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรได้
 • สามารถติดต่อประสานงานกับส่วนต่าง ๆ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดำเนินการจัดแบบแผนกำหนดวิธีการผลิต
 • พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ มีใบขับขี่ )

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ มีใบขับขี่ )
 • ใช้ MS-OFFICE ได้ / ใช้โปรแกรม 2D , 3D

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา/ สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถซ่อมแอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Technician

Srithanawut Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปวช/ปวส และปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงานช่าง 1 ปี ขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่
 • มีความรู้ระบบปรับอากาศ และงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Structural Engineer

Seatran Ferry Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • เงินทดแทนตามกฏหมายกองทุนเงินทดแทน

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Quantity Surveyor

Seatran Ferry Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 - 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบและแนะนำนายจ้างปฏิบัติตามกฏหมาย

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marine Supervisor

Fircroft (Thailand) Limited

นครศรีธรรมราช

 • FSO/FPSO
 • Overseeing operation in offshore
 • Implementation of safety management systems

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • base in Bangkok or South of Thailand
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer or related
 • At least 3 or 5 years experiences in the related

22-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Engineer Supervisor

Chaweng Buri Resort Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • เพศ ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งงาน

22-Nov-17

 

Applied
 • ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไขเครื่องจรักรระบบไฟฟ้า
 • วุฒิฯ ปวส ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า / อิเลคทรอนิกส์
 • มีความรู้ทางระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน

22-Nov-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถดับเพลิง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิฯ ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง/ อิเลคทรอนิกส์
 • ความรู้ทางระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ld
 • ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมและดูแลระบบผลิตน้ำดี

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ม.6 หรือเทียบเท่า, ปวช. – ปวส.
 • เชื่อมโลหะเกี่ยวกับการซ่อมยานยนต์ อย่างน้อย 2 ปี

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวช.- ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน
 • ช่างเชื่อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

22-Nov-17

 

Applied
 • Complete management of the manufacturing facility
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • At least 10 years of management experiences

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ช่างอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ ด้านซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ช่างอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ ด้านซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม

22-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สาขาวิชา ช่างกล ช่างยนต์
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้

22-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบน้ำดี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรเคมี, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลระบบน้ำ 2 ปีขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบน้ำดี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรเคมี, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลระบบน้ำ 5 ปีขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลงานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์มา 3-5 ปี (มีใบผ่านงาน)

22-Nov-17

 

Applied

Supervisor Engineer

Iyara Beach Hotel & Plaza Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • มีประสบการณ์มา 3-5 ปี (มีใบผ่านงาน)

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • มีประสบการณ์มา 1-3 ปี (มีใบผ่านงาน)

22-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical or related field.
 • At least 3 years’ experience in Maintenance
 • Knowledge on Boiler and Seamer

22-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Safety (Base on Ranong)

MM Logistics Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • Safety
 • oil&gas industry
 • base on Ranong

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่
 • สามารถทำ Alignment ได้

21-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ทางด้านระบบ ISO ,OHSAS , CSR
 • มีทักษะในการสื่อสารและผู้นำ

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 -35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส - ปริญญาตรีสาขา วิศวกรโยธา

21-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 -35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส - ปริญญาตรี

21-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส - ปริญญาตรี

21-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมงานบำรุงรักษาเครื่องจักรในระบบการผลิตถุงมือ
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็คฯ
 • มีประสบการณ์ตรงในงานบำรุงรักษา อย่างน้อย 3 ปี

21-Nov-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพประจำบริษัท
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ หรือประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

21-Nov-17

 

Applied
 • จบงานช่างบำรุงรักษา, ช่างไฟฟ้า, ช่างอุตสาหกรรม
 • งานบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • งานควบคุมบอยเลอร์(น้ำมันร้อน - เชื้อเพลิงไม้บด)

21-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย 20 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ทักษะด้านงานก่อสร้าง
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

21-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล