• วิศวกร
 • วิศวกรพัฒนาธุรกิจ
 • Business Development Engineer

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Failure Analysis Engineering
 • New Graduates welcome to apply
 • Product Design / Failure Analysis

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Industrial Engineer
 • 2-5 years direct experience in Electronic
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000, ISO/TS

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product Design - BOM / AGILE skills
 • New Graduates Welcome
 • HDD Manufacturing experience

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Engineering Manager
 • Able to work under pressure
 • Salary 35,000 - 50,000 Baht

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย อายุ 18-35 ปี
 • ปวช หรือ ปวส ขึ้นไป ด้านช่างยนต์ ช่างจักรกลหนัก
 • มีความขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Job Location : อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Job Location : อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความชำนาญการด้านเชื่อมเป็นอย่างดี
 • Job Location : อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher
 • 0-4 years experience
 • A good command of English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Contamination & ESD Control
 • iNARTE or ESD S20.20
 • Ability to travel overseas

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาในระดับป.ตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน 0-1 ปี โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
 • มีทักษะด้านการเป็นผู้นำและทักษะสื่อสารได้อย่างดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Industrial, Mechanical,
 • 5 to seven years’ experience in a software develop
 • Lean Manufacturing methodologies

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 27 - 37years old.
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • Have experience in writing measurement programs

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 27 - 37years old.
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • Have experience in SQE 5 years up

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบดูแลควบคุมระบบไฟฟ้า
 • หากมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า-เครื่องกล
 • วุฒิการศึกษา ปวช.หรือ ปวส.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad และ Microsoft Office

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad และ Microsoft Office

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Field Technician

V. Architecture Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad และ Microsoft Office

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Help Desk (Factories) Engineer
 • Time-Shift Basis
 • Software / Hardware Support

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to work in global brand of sanitary ware
 • to utilize your skills and grow with the company
 • to utilize your skills to help company new project

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Science ,public health
 • At least 3 years experience
 • Can read and write English well.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Management in Production ,warehousing,maintenance
 • Good command in English
 • Knowledge of system with GMP, HACCP, BRC

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาิวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประก่ศนียบัตรควบคุมเครื่อง Boiler
 • มีประสบการณ์การดูแล Boiler อย่างน้อย 1 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย ผ่านการฝึกอบรม
 • บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ กระตือรือร้นในการทำงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงพอสมควร
 • บุคลิกดี ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Machanical, Industrial or any related fields.
 • Good command in English. / Good relationship / Com
 • Good Knowledge of standard process improvement (e.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย 20-35 ปี
 • ประสบการณ์งานโยธา ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปวส. สาขาโยธา

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 4 years experience in QC
 • Good in English
 • quality assurance functions

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เป็นงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและงานอาคาร
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์สายก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Thai nationality, ages 23-27 years
 • degree or higher in Mechanic or Electric
 • Having experience in testing

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • 2-5 years experience in Process Improvement
 • Good computer literate especially in Microsoft

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master Degree
 • Proficient in English
 • Knowledge in Statistical Analysis

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production process & control
 • Factory management
 • Food industry

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor/Master Degree
 • Work with mechanical design engineer
 • A good command of English is require

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ ไม่จำกัด
 • มีใบขับขี่รถยนต์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ ไม่จำกัด
 • มีใบขับขี่รถยนต์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • จบ ม.6 ขึ้นไป
 • อายุ 18-35 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years' experience as Process Engineer or QA/QC
 • Business English
 • Having a Driver's License

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • รู้แหล่งขายอะไหล่ และอุปกรณ์ รถยนต์

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี

22-Nov-17

 

Applied
 • Facilities Management
 • 8 Years Experience
 • Electrical / Mechanical / IT / Chemical FIeld

22-Nov-17

 

Applied
 • Degree in Electronic/Mechanical/Chemical Engineer
 • Graduated from well-known university is preferred
 • Good command in both spoken and written English

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • จป.วิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

22-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล