Engineer

Kikkoken Ltd., Part.

สระบุรี

 • มีความรับผิดชอบ ขยัน
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรและอื่นๆ
 • วิศวกรโรงงานประจำ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
 • อายุ 20-35ปี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปวช.- ปวส. ทุกสาขา
 • อายุ 20-40ปี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปวช.- ปวส. ทุกสาขา
 • อายุ 20-40ปี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปวช.- ปวส. ทุกสาขา
 • อายุ 20-40ปี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Risk Management
 • Semiconducter Class Property Risk
 • FM - Factory mutual property risk standard

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Age 25-40 Year old
 • degree in any major of engineering.
 • 3 years of experience in the related field.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1 years experiences
 • Male or Female, Age 23-30 Years old
 • knowledge for ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Principal / Development Engineering
 • Lapping Equipment
 • 5 Years Experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Contamination & ESD Engineer
 • Electronics / Mechatronics / Physics
 • 3 Years Minimum

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chemical Engineering Bachelor's Degree.
 • A technical background in chemical, painting.
 • Knowledge of Six Sigma, ERP or MRP systems.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Engineering in Electrical
 • Experience in Electronics manufacturing
 • Good command of written and spoken English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Possess knowledge of ISO9001 and ISO/TS 16949
 • Bachelor in Science or Engineering
 • Experience : 3-10 years in Quality Management

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Interview in English
 • Professional level certification
 • Work day: Mon-Sat

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, aged between 35-45 years old
 • 5 years of work experience in process improvement
 • Good English language skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • เพศ : ชาย , หญิง 20-35 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male Age 26 years up
 • egree in Machining Engineering or related field
 • 3 years of experience with maintenance CNC machine

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in engineering
 • Experience 1-3 years ( in Manufacturing)
 • Technical: Microsoft office, SPC, MSA, Gauge R&R

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Machining Engineering
 • To understand customer drawing
 • To set up Fixture in CNC machine

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขัด โป๊ว พ่นสี ย้อมสี เก็บงานสีเฟอร์นิเจอร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานสีเฟอร์นิเจอร์
 • ไม่มีประวัติเรื่องยาเสพติด

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมและบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงและงานโครงสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Engineering or related field.
 • Experience in HDD field preferred
 • SPC, DOE knowledge is a plus

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้น ปวช. - ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การด้านการ set up / Maintenance
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female
 • degree or above in Electronic engineering
 • Experience 1 year in SMT process

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถเขียนแบบเกี่ยวกับเกี่ยวกับเครื่องจักรได้
 • รับวุฒิ ปวส. เท่านั้น
 • อายุไม่เกิน 25 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมงานระบบไฟ เดินไฟภายใน-นอก
 • การศึกษาปวช. - ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plant Engineer (Electrical)
 • TOEIC 550
 • มีประสบการณ์ในสายงานความปลอดภัยในโครงการ 1-3 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master‘s degree in Electronics
 • 2-7 years of experience of QE & QS
 • knowledge of electronics production process

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in Engineer
 • 10 or more years of work experience in mechanica
 • Good command of English.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและไฟฟ้า

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย
 • 25-35 ขึ้นไป
 • สามารถเชื่อมอาร์กอนได้ดี และเชื่อม CO2ได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย 22 ปีขึ้นไป
 • ปวช.เครื่องกล สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม CNC ได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้านการคำนวนงานเครื่องกล
 • สามารถติดต่อประสานงานได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Hungry on Sale, Active, Mature
 • B.E any field, Smart, Be able to travelling
 • เงินเดือน 20 - 40 K ไม่รวม ค่าเสื่อมรถ คอมมิชชั่น

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Security Manager
 • ผู้จัดการรักษาความความปลอดภัย
 • Security Site Manager

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BE/BSc in any Engineering or related field require
 • Minimum of 2 years MRO/Materials
 • Possesses a comprehensive knowledge

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BE/BSc in any Engineering or related field
 • 2 years MRO/Materials management purchasing
 • Experience and understanding of the Spare parts

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Big Supplier to many big Automotive Industries
 • Branch & Technical Center in Thailand
 • Willing to work with big company

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Engineer
 • 3 years working experience as Quality or Process
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Safety Supervisor
 • Safety Manager
 • SHE, "Leader"

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 3

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลควบคุมงานซ่อมบำรุง ซ่อมเครื่องจักรกลได้
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree level in an IT, Electronics, Engineering
 • 3+ years of software engineering, trouble shooting
 • Strong programming knowledge with C or C++

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล