• เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Quality Control Engineer

Siam GS Battery Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree in Electrical Mechanical
 • 0-1 years’ experience in Quality Engineering.
 • Knowledge in ISO/TS16949

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • ปวส. / ปริญญาตรี ด้านวิศวกรออกแบบ
 • มีความรู้ด้าน Machine Design, Jig

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสแตนเลส ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • ปวส. ช่างกลโรงงาน / ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม
 • มีความรู้ด้าน Machine Design, Jig & Fixture

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีภาวะผู้นำและทำงานเป็นทีมได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Quality Engineer

NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Specialist in Vehicle Quality Audit
 • Audit supplier and part incoming
 • Conduction of quality improvement plans

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quote & Application Engineer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor's degree in Electronic Engineering
 • 3-5 years’ experience in manufacturing environment
 • Good command of English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Occupational health & safety
 • Check and update Thai Law. And action
 • Chemical Control, waste water, Industrial waste

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree of Engineering
 • Experience 1 - 2 years in production Line
 • Good command of English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้ความเข้าในระบบ ISO

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Engineer

Building System Design & Services Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • มีความรู้ ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องกล
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีผลตอบแทนจากยอดขาย

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineer
 • SALES
 • English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

MAINTENANCE MANAGER

Beger Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Degree in Mechatronic Engineer.
 • Experience in Preventive Maintenance.
 • Good command of written and spoken English.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

TECHNICAL MAINTENANCE MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Degree and/or Master Degree in Engineering
 • Male, aged over 30 years old
 • Knowledge of MIGMAG/Manual Spot/Stud Welding

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work in big company in Thailand where provide
 • to challenge himself in a Manager role
 • to work as the top in the factory

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Engineer

Premtronic (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Degree in Electrical, Mechanical Engineering
 • At least 2-3 years experience in related filed
 • Own car

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Service Engineer / Technician

Premtronic (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Degree in Electrical, Mechanical Engineer
 • At least 2-3 years experience in related filed
 • Own car

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Industrial Engineer

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Industrial Engineering
 • LEAN
 • IE Methods

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิปวช ขึ้นไป. สาขาเครื่องกล แม่พิมพ์โลหะ
 • Maintenance Mold / ประกอบ Mold

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิปวช ขึ้นไป. สาขาเครื่องกล แม่พิมพ์โลหะ
 • Maintenance Mold / ประกอบ Mold

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

17-Aug-17

 

Applied

Project Engineer

OK AUTOPARTS CO., LTD.

พระประแดง

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Solid work ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถออก Site งานได้

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรม Solid work ได้เป็นอย่างดี

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปวช ,ปวส.ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • มีความขยัน อดทน รับแรงกดดันได้ดี

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิปวช ขึ้นไป. สาขาเครื่องกล แม่พิมพ์โลหะ
 • Maintenance Mold / ประกอบ Mold

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิปวช ขึ้นไป. สาขาเครื่องกล แม่พิมพ์โลหะ
 • Maintenance Mold / ประกอบ Mold

17-Aug-17

 

Applied

Application Engineer

Building System Design & Services Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเขต สมุทรปราการ

17-Aug-17

 

Applied
 • Manage road construction and maintenance
 • Bachelor’s or Master’s degree in Civil Engineering
 • Minimum 15 years’ experience in Asphalt road

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • QA,QC
 • Customer care
 • Automotive

17-Aug-17

 

Applied

ช่าง Wire Cut

T L C (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านงาน Wie cut

17-Aug-17

 

Applied

Civil Engineer/วิศกรโยธา

Toyota Motor (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Civil Engineer
 • Construction design
 • Construction cost

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • TOEIC score 500 up. GPA 2.4 up
 • Degree in Engineering Mechanical, Industrial, Mec
 • male age between 22 - 27 years old.

17-Aug-17

 

Applied
 • Petroleum Department
 • Technical, Maintenance, Engineering
 • Home appliances

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in a professional Civil Engineer
 • Experience 5-10 years in Construction work.
 • Planning and inspection.

16-Aug-17

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Proficient in Auto CAD software skill.
 • Able to travel
 • Experience 5-10 yeas in construction work

16-Aug-17

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Senior KD Engineer

Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Set and develop KD pick and pack process flow
 • Ensure pick and pack process working effectively
 • Maintain and develop Work Instruction for KD pick

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เรื่องซ่อมบำรุงเครื่องจักร5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกลไฟฟ้า/สาขาอิเล็กทรอนิกส์

16-Aug-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in Chemical Engineering
 • More than 2 years experiences in chemical engineer
 • Good command in English

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • 2-3 years’ experience in process control
 • Good command in English

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Master Degree in Electrical
 • Support machine & process improvements
 • Fresh Graduated or having experiences > 3 years

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 ถึง 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ออกแบบกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม กลาง/ใหญ่

16-Aug-17

 

Applied

Mechanical Engineer (Design Engineer)

JAC Recruitment Thailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Equipment Design
 • Design Engineer
 • Mechanical Engineer

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Engineering
 • 3-5 years experience in manufacturing (automotive)
 • Good command of English

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประเมินวัสดุโดยประมาณจากแบบร่าง
 • สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าได้
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์ไฟฟ้า

16-Aug-17

 

Applied
 • ออกแบบวงจรไฟฟ้าของตู้คอนโทรล
 • ประเมินวัสดุโดยประมาณจากแบบร่าง
 • สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าได้

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประเมินวัสดุโดยประมาณจากแบบร่าง
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิคส์

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในการขายงานรางและตู้สวิทซ์บอร์ด

16-Aug-17

 

Applied

Project Engineer

AJ Hunters (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • provide technical assistance and solution
 • manage plant relocation and machine installation
 • Manage Capital/Engineering/Maintenance activities

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electrical Power
 • PLC Engineer
 • Electrical Engineer

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล