ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 35 ตำแหน่งงาน
  Yearrakarn Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
  • ให้ความร่วมมือในการจัดหาระบบมาตราฐานต่างๆ
  Yearrakarn Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
  • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
  • สามารถอ่านแบบ วางระบบท่อ ระบบไฟฟ้า และคุมงานได้
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Ensuring Engr. Activities are Complied
  • Manage Effective Preventive Maintenance Plan
  • Manage the Service Level of Maintenance
  ถัด ไป