• ป.ตรีขึ้นไป
 • อายุงาน 4 ปีขึ้นไป
 • R&D Ink printing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Repair Technician

Universal Rice Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ดูแลงานซ่อมแซมอาคาร สำนักงาน
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างหรือเกี่ยวข้อง
 • สามารถซ่อมแซมงานโครงสร้างต่างๆในโรงงาน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have knowledge Mechanical and product engineer
 • Experience in design,develop,adjusting machines
 • Eager to learn

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Production Engineer ( ด่วน !! )

WONK SPRING CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จป.วิชาชีพ
 • Safety
 • สมุทรสาคร

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนแบบ ควบคุมงานฝ่ายผลิต ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Engineer / วิศวกร

Phraephrewgam Motor Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ควบคุมดูแลการผลิตและงานออกแบบใหม่
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนจัดซื้อ การส่งมอบ ติดตาม ประสานงานหน่วยงาน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมสิ่งทอ
 • มีประสบการณ์ 7 ปี ขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบซ่อมสร้างระบบไฟฟ้า เครื่องจักร ภายในบริษัท
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขับรถประเภท 2 ขึ้นไปรับพิจารณาเป็น

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales supervisor

RAINBOW CHEMICALS CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 2 years working experience in sales
 • sales management, Chemical business
 • Good command in English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Engineer
 • Project Management
 • safe delivery of various capital projects

21-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

21-Nov-17

 

Applied
 • การควบคุมดูแลรักษา ป้องกัน บำรุงรักษาเครื่องจักร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการด้านการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร

21-Nov-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ติดต่อประสานงานซ่อม
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างอุตสาหกรรม
 • มีประสบการด้านการซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี

21-Nov-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ฒิการศึกษา ม.6 ปวช ปวส ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบได้
 • ขับรถยนต์ได้

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • ขับรถยนต์ได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

21-Nov-17

 

Applied
 • Maintenance engineer
 • Machine downtime and lost machine run efficiency
 • Continuous improvement

21-Nov-17

 

Applied
 • Electronic Device Inspection - Digital Convergence
 • EMS Quality System Audit
 • Able to stay in Petchaburi

21-Nov-17

 

Applied
 • หัวหน้าทีมช่างมีความรู้ในการอ่านแบบ
 • มีช่างในทีมไม่น้อยกว่า. 6 คน
 • มีค่าคอมให้ผู้จัดหาแรงงาน

21-Nov-17

 

Applied
 • รับเหมางานโครงสร้าง
 • รับเหมางานสถาปัตย์
 • งานระบบบ้าน precast

21-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส หรือ ปริญญาตรี
 • เพศ ชาย หรือหญิง อายุ 18-40 ปี
 • ดูแลควบคุมงานก่อสร้าง

21-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเรียน ร.ด.แล้ว

20-Nov-17

 

Applied

Safety Officer/จป.วิชาชีพ

Siam Polynet Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • วุฒิบัตร จป. วิชาชีพ

20-Nov-17

 

Applied

ช่างไฟฟ้า

Siam Polynet Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • จบ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์
 • เทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต อิเล็กทรอนิกส์

20-Nov-17

 

Applied
 • Substantial experience of successfully leading
 • Strong communication skill
 • Good English communication skills

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24-35 ปี
 • อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Nov-17

 

Applied

Garment Line Manager

Thaiman Industries Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Nov-17

 

Applied

PLANNING STAFF

Thaiman Industries Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Nov-17

 

Applied

Garment Line Leader

Thaiman Industries Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า / สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานระบบ ISO

20-Nov-17

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับการพ่นสี
 • ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

20-Nov-17

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับยาง การอัดยาง สามารถผสมยางได้
 • เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • เรียนรู้และเข้าใจในงานได้รวดเร็ว

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ปวช. / ปวส. ด้านไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์การทำงานด้านระบบไฟฟ้าโรงงานอย่างน้อย 3ปี

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า / สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานระบบ ISO

20-Nov-17

 

Applied
 • ออกแบบงานที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 • วางแผน จัดการงาน และควบคุมงานให้ได้ตามแผนงาน
 • มีประสบการณ์ การควบคุมงานด้านระบบไฟฟ้า 1-3 ปี

20-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมแซมอาคาร สำนักงาน
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างหรือเกี่ยวข้อง
 • สามารถซ่อมแซมงานโครงสร้างต่างๆในโรงงาน

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป (สาขาไฟฟ้า) ต
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1 ปี

19-Nov-17

 

Applied

ช่างยนต์ (สาย5)

T.M. Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ซ่อม และบำรุงรักษารถยก / รถลาก
 • มีทักษะเรื่องการบำรุงรักษารถยก / รถลาก
 • สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาช่าง/หรือมีประสบการณ์

19-Nov-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
 • การศึกษา ปวช-ป.ตรี ทุกสาขา หรือเครื่องกล,ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบ,ออกแบบมาแล้ว 1- 3 ปี

19-Nov-17

 

Applied

ช่างเชื่อม (สาย 5)

T.M. Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศ ชาย
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • มีประสบการณ์และทักษะด้านงานเชื่อมเหล็ก

19-Nov-17

 

Applied
 • ซ่อม และบำรุงรักษารถยก / รถลาก
 • มีทักษะเรื่องการบำรุงรักษารถยก / รถลาก
 • สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Nov-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 20-40 ปี วุฒิ ม.3-ป.ตรี
 • มีทักษะช่างไฟฟ้า หรือมีพื้นฐานวงจรไฟฟ้า
 • แรงโหลดของรถยกสินค้าได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป (สาขาไฟฟ้า) ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง
 • ประสบการณ์ซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

19-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย (เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมเหล็ก)
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ระบบไฟฟ้า อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

19-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนากระบวนการผลิต ไม่ต่ำกว่า 1
 • ประสบการณ์ด้าน CNC งานประกอบพัดลม ปั้มขึ้นรูปโลหะ

18-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • สามารถเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์, Perspectiveได้
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD

17-Nov-17

 

Applied
 • Project Sales Manager, Construction , Key Account
 • Sales Manager, Solar cell, Power plant, Energy
 • Marketing Manager, Oil&Gas, Key Account Manager

17-Nov-17

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Global Leader Program

Huhtamaki (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Master's of
 • Experience 0-5 years
 • Global Leader

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล