ระบุคำที่ต้องการค้นหา
กำลังโหลด
กำลังโหลด
เรามี 136 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
เรามี 136 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
1-30 จาก 136 ตำแหน่งงาน
Orthopeasia Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประการณ์ด้านวิศวกรโรงงาน
 • มีความสามารถในการพัฒนาระบบ
Federal Electric Corp., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ออกแบบรายละเอียดสวนประกอบต่าง ๆ ในเชิง Engineering
 • มีความรู้พื้นฐานด้านขบวนการผลิต ชิ้นส่วน
Federal Electric Corp., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
 • วุฒิการศึกษา ปวส. เท่านั้น ในสาขาเครื่องกล
 • ประสบการณ์ในงานเขียนแบบอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีประกาศนียบัตรการใช้ Computer 3D CAD,CAM,CAE
 • ปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ,สาขาวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์สายงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
 • ความสามารถบริหารงานด้านคุณภาพห้องทดสอบISO/IEC17025
 • มีภาวะผู้นำสูง มองโลกในแง่ดี มีความยุติธรรมสูง
 • สามารถกำหนดแผนงานต่างๆ ได้อย่างดี พร้อมการติดตามงา
 • มีความใส่ใจในการควบคุมต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่าย
ถัด ไป
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)