• เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี
 • ทำงานเป็นกะได้ ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ

15-Dec-18

 

Applied
 • ทำงานเป็นกะได้ ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์
 • ให้บริการบำรุงรักษารถยนต์

15-Dec-18

 

Applied
 • วิศวกรโรงงานระดับหัวหน้างานมีความก้่าวหน้าในสายงาน
 • ทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสีย
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ พร้อมวันลาตามสวัสดิการ

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
 • มีประสบการณ์การออกแบบ Metal Sheet
 • มีประสบการณ์ด้าน Electric ระบบไฟฟ้า PLC

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
 • มีประสบการณ์การออกแบบ Metal Sheet
 • มีประสบการณ์ด้าน Electric ระบบไฟฟ้า PLC

14-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตกลุ่มฟรี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจค้าปลีก

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตกลุ่มฟรี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจค้าปลีก

14-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 1-5 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้าง

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรโยธา 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำ Shop Drawing ได้

14-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านการขาย และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูงและงานก่อสร้างขนาดใหญ่
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ทำงานก่อสร้าง มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปวช,ปวส
 • มีประสบการณ์ ด้านติดตั้งงานระบบ
 • ประมาณราคา ถอดปริมาณ

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

14-Dec-18

 

Applied
 • ประมาณราคา
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / ปวช,ปวส สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ ด้านติดตั้งงานระบบ

14-Dec-18

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้า,โทรคมนาคม
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

14-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor degrees in any related field
 • Min 2 years experience
 • 1 month bonus guarantee

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

14-Dec-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

14-Dec-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

14-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับชั้นปวช.หรือ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถตรวจเช็คซ่อมเครื่องยนต์ เบรค คลัช ช่วงล่าง

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่
 • ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการงานขาย/การตลาด
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี

13-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineer
 • 2 years’ experience in Sales
 • Excellent communication and negotiation skills

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีทางด้าน วิศวฯ คอมพิวเตอร์ , โทรคมนาคม
 • ถ้ามี CCNA Certificate จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์หรือความรู้ ทางด้าน network management

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์หรือมีความรู้เกี่ยวกับระบบวิทยุสื่อสาร

13-Dec-18

 

Applied
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค
 • ป.ตรี สาขา วศ.บ (โยธา)
 • ใช้ MS Excel, Power point ได้ดี

13-Dec-18

 

Applied

Java Developer

Palomar Systems Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ประสบการณ์ในการพัฒนา Java/Web App. 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ใน JAVA/J2EE/J2SE,Spring,Hibernate,Struts
 • มีความรู้ใน HTML5,Web-Service,JSON,Javascript,AJAX

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

13-Dec-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการทำงาน

13-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการทำงาน

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องแคล่วในการทำงาน
 • สามารถทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ได้

13-Dec-18

 

Applied
 • Expand and develop new market share
 • Produce positive sales revenue
 • Good communication with oversea team

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้เครื่องมือวัด

13-Dec-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • มีทักษะการสื่อสาร
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

13-Dec-18

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขา ช่างอิเล็คทรอนิกส์/ ไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ทาง Excel word
 • มีความรู้เรื่องช่าง มีทักษะทางการซ่อมแผงวงจร

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาก่อสร้าง / วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์การทำงานช่างสำรวจ/วิศวกรสำรวจ 5 ปีขึ้นไป
 • โบนัสประจำปี

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี-โท สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถออกแบบระบบควบคุมป้องกันไฟฟ้ากำลังได้
 • โบนัสประจำปี

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัย
 • มีความรู้ด้านการประสานงาน

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

13-Dec-18

 

Applied
 • ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย
 • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์
 • จัดทำอุปกรณ์ความปลอดเพิ่มเติม

12-Dec-18

 

Applied
 • Male / Female, Age between 24 - 35 years old
 • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering
 • 1-5 years experience in Instrumentation

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied