ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo
  ประจวบคีรีขันธ์
  • ศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบ Smart Grid
  • นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้งาน
  • ท้าทายความรู้ความสามารถ
  Dole Thailand Ltd.'s banner
  Dole Thailand Ltd.'s logo
  ประจวบคีรีขันธ์
  • Bachelor’s Degree in Mechanical/ Electrical Engine
  • 3-5 years work experience in Power Plant; Electric
  • 2 years work experience in supervisor level