• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้า
 • ประสบการณ์0-2 ปีขึ้น’ไป มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Automation จะพิจารณาเป็นพิเศษ

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good Communication and Skill
 • Good Creativity and Problem Solving
 • Good Leadership and Service mind

26-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส – ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิคส์
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้
 • เขียนแบบไฟฟ้าพิ้นฐานได้

26-May-20

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's degree in any related fields
 • Work exp., more than 5 yrs., in medical equipment
 • Having a private car and a driving's license

26-May-20

 

Applied
 • 3+ y exp of service engineer from pharma equipment
 • English: fluent enough to discuss with foreign ctm
 • able to travel internationally

24-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ซ่อมอะไหล่อุปกรณ์ตู้ ATM /CDM / Passbook
 • จบการศึกษาในระดับ ปวช.- ปริญญาตรี
 • มีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานในวันหยุดได้

23-May-20

THB10k - 25k /เดือน

Applied