• ประสบการณ์ 3-5 ปี
 • มีความรู้ด้านเครื่องปรับอากาศ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า/สาขาอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
 • เพื่อรายงานต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ของลูกค้า
 • รับฟังปัญาหจากทุกฝ่าย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree by the Thailand Board of Architects
 • Minimum 10 years of relevant working experience
 • Familiarity with Microsoft Project/ Excel

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Opportunity to work in Japanese listed
 • First section of the Tokyo Stock Exchange
 • Working with the best agriculture trading company

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประจำกทม.และปริมณฑล
 • สามารถขับรถได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีความรูู้ด้านเครื่องปรับอากาศ
 • เสนอขายเครื่องปรับอากาศตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Subsea Piping Analysis
 • Over 5 years in pipeline Subsea in oil and gas
 • Able work as a contractor

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-yr of Technical Selling of Industrial Products
 • Industrial, Renewable Energy, Plastic & Automotive
 • Good English Communication w/ Oversea Team

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี (สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น)
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานระบบเสียง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Geomatic/Geophysics

Fircroft (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Geomatic , Geophysics , Geologist , exploration
 • drilling , platform,seismic,interpretation,seabed
 • data , collection,oil ,gas,investigation,operation

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านอย่างน้อย 5 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถเขียนแบบ และประมาณราคาได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Engineer

IBOS Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • จบด้านไฟฟ้า หรืออิเลคทรอนิกส์
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีจะพิจารณาได้เร็ว
 • สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพญาไท 3

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor of engineering degree in related filed.
 • Exp in Technical training, competency development
 • Good command in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum Experience: 8 years
 • Experience in design of either RC
 • Enthusiastic team player

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 • รักงานด้านการขายและการบริการ
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ป.ตรี จป.วิชาชีพ, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ 1 – 7 ปี
 • ดูแลงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PLC, Automation, Machine Vision and Control system
 • Application and Technical specialist
 • Support client in Domestic and Overseas

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Engineer Clerk

ALLIED MANUFACTURING SERVICE CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-28 ปีขึ้นไป
 • ทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Perform preventive maintenance,installation
 • Ensuring minimal downtime, maximum production
 • Understand in PLC Siemens, AB or Rockwell

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Development Manager
 • Steel Construction
 • Management

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • Male/Female age between 28-38 years old
 • Degree in Interior Design,Architecture or related
 • Excellent in project management skill

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

COUNTRY MANAGER, THAILAND

The Brilliant Solution Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • COUNTRY MANAGER, SALES MANAGER, BUSINESS DEVELOP
 • SOLAR & ENERGY BUSINESS, PROJECT MANAGEMENT, P&L
 • PROJECT ENGINEER, SOLAR SECTOR, OS SOFTWARE

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Industrial/Mech Engineering
 • Develop/review vehicle layout using UG CAD System
 • Experience in UGNX or CAD program for designing

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Regional role with global exposure
 • Leading International company
 • Role open for foreigners

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Degree in Electric, Mechanic engineer
 • Knowledge in PLC, SPM in business
 • Good in English both writing, speaking, reading

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Age is not over 27 years old
 • Experience as Technical support Engineering
 • NEW GRADUATE IS WELCOME!!

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food, Mechanical, Electrical
 • 5 years involving processing machinery
 • Travel frequently within SEA.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 3 – 5 ปี ด้านการดูแลและบำรุงรักษา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

LAYOUT DESIGNER

Fischer & Partners Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree in Mechanical or Industrial
 • Prepare final layout/drawing/sketches
 • Maintain library of standard layout

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • One of the global leading tire companies
 • Opportunity to work as a part of our rapid growth
 • Seeking for candidates who are enthusiastic

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Support Engineer

Roche Diagnostics (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum of 1 year of work experience in Service
 • Instrument installation, commissioning and instrum
 • Response promptly for all service calls

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี/โท บริหาร,การจัดการ/วิศว หรืออื่นๆ
 • ประสบการณ์จัดซื้อวัตถุดิบโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้น
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างได้
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบภัตตาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบระบบไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างได้
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบภัตตาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop production process
 • 3 years experience in Process Engineer
 • Initiative, energtic and strong leadership

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electrical Engineering
 • 5 years in Electrical Engineer field
 • Electrical design for furnace

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales of furnace for manufacturing company
 • Bachelor's degree in Electrical
 • Technical support for customers

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai, Male only, age not over 40 years old
 • Customer is Home Appliance, Office Automation
 • 80-100K + Car allowance 12K

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Civil Engineer

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 15 years’ experience as civil engineer in EPC firm
 • Experience in petrochemical/Oil&GAS/Power plant
 • Possess Senior Professional Engineer License

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Multinational Company
 • Food Manufacturer
 • Job in Bangkok, Thailand

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Development Manager (Bangkok)

Page Group Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Excellent bonus scheme
 • Fast-tracked route into management
 • Direct exposure to top Management

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านISO 9001, QCC, TQM
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท ในสายงานที่เกี่ยวข้อง บริหาร
 • มีทักษะการวิเคราะห์และมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good understanding of Lean Manufacturing
 • In-depth knowledge of Manufacturing Management.
 • Multi-facility management skills.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิศวกร ประสบการณ์ 0-5ปี
 • อัตราเงินเดือน 15,000-20,000 บาท ,มีค่าที่พักให้
 • ต้องการทีมงานที่ต้องการเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริท

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Project execution experience in power sector
 • Experience in transmission lines and substations
 • Electrical or civil engineering degree preferred

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

วิศวกรโยธา

Kim Pai

บางคอแหลม

 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto cad
 • มีประสบการณ์งานควบคุมอาคาร ประมาณราคา ออกแบบ

23-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Good English communication & Computer Applications
 • Able to work in shift

23-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Admin, Engineering
 • Experience in dealer sales, construction products
 • Good presentation, negotiation, good English

23-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล