• ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โทรคมนาคม
 • สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสารโทรคม
 • RF - Optical

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Engineering Manager
 • Electronic engineering
 • Industrial Management

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Qualified to degree level in a related subject
 • 3-5 years working experience in quality control
 • Good English communications skills.

12-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor of Instrumentation Engineer
 • Experience 3-5 years in technical sales
 • Understanding of marketing methods

08-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Instrumentation Engineer
 • Master’s degree in administration business
 • 5 years’ experience as instrumentation field

07-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor’s degree in Mechanical
 • 12 years sales experience, in production machine
 • Excellent skill in English correspondence

07-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical
 • 8 years sales experience, in production machinerie
 • Hard working, patient, and strong sense

07-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตั้งแผงsolar cell Alternative energy
 • วิศวกรไฟฟ้า electrical engineer solar power
 • วิศวกรเครื่องกลพลังงาน เดินทางต่างจังหวัด SCADA

07-Nov-19

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานโรงงานอุตสาหกรรม
 • หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทนและทำงานเป็นทีม

06-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

CIVIL ENGINEERING (1 POSITION)

Enzootic Breeding Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Bachelor’s Degree in civil engineering or related
 • 2-5 years experiences of Civil engineering work
 • Can work with and read AutoCAD files

05-Nov-19

 

Applied