Project Co-ordinator

Envostar Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • วางแผน ออกแผนงาน และติดตามงาน
 • ประสานงานและเจรจาต่อรอง
 • จัดทำแผนในการปฎิบัติงานตามระบบ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมเคื่องจักรในสายการผลิต
 • ปวช. ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน
 • มีความรู้ทางด้านช่าง สามารถใช้เครื่องมือช่างได้

01-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา ปวส. สาขา ไฟฟ้า-อิเลคทรอลิคส์
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

01-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree of Electrical or Mechanical Engi
 • 1 year of working experience as assistant Manager
 • 5 years of working exp.as Electrical or Mechanical

29-May-20

 

Applied

Factory Manager

SkillBox Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor or Higher Degree Food Science, Engineer
 • Experienced in higher management, Production
 • Good knowledge of QMS system such as ISO 9001

28-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Technician Supervisor
 • ประสบการณ์ด้านงานบริการและซ่อมโทรศัพท์มือถือ 3 ปี
 • อายุ 30 - 40 ปี

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female,age 30-40 years old
 • Degree in Mechanical,Electrical,Electronics
 • 5 years experience in sourcing

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Process/Product Engineer

Envostar Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Engineer , Process Engineer,Industrial Engineer
 • A wide degree of creativity and latitude is expect
 • Be proactive

27-May-20

THB25k - 45k /เดือน

Applied

Service Engineer or Technician (f/m)

ficonTEC Service Thailand Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Experience working with machinery
 • Knowledge in the field of automation technology
 • Good knowledge of optical systems are helpful

25-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sr.Software Engineer- Alignment (Pathumthani)

Fabrinet Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Software development
 • Automatic control system
 • Automation operation

25-May-20

 

Applied