• ช่างเทคนิค
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ด้านช่างยนต์
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องนุ่งห่ม
 • มีความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 • รับผิดชอบงานด้านการวางแผนแผนกลยุทธ์ แผนการผลิต

19-Oct-18

 

Applied
 • Educating and training dealers/customers
 • Willing to travel overseas to meet customers.
 • Good English communication and presentation

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

17-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่