ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 224 ตำแหน่งงาน
  TARNAS CO.,LTD.'s banner
  TARNAS CO.,LTD.'s logo
  หลักสี่THB 30K - 34,999 /เดือน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ค่าตอบแทนพิเศษ, ประกันชีวิต
  • ค่าน้ำมัน, รถบริษัทฯ, ค่าโทรศัพท์, Notebook
  • วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส
  PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.'s banner
  PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.'s logo
  เมืองปทุมธานี
  • วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล, โยธา, อุตสาหกรรม
  • ปฏิบัติงานประจำสำนักงานรังสิต สามารถขับรถได้
  • มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะคอมพิวเตอร์
  CADFEM (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  CADFEM (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Pre-sales/Post sales technical support
  • 5+ years of Ansys Mechanical experience
  • Salary range : 40,000 - 50,000 THB
  Barghest Building Performance (Thailand) Limited's banner
  Barghest Building Performance (Thailand) Limited's logo
  ปากเกร็ด
  • Opportunities to work with regional counterparts
  • Career advancements and opportunities
  • Dynamic work environment
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s banner
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s logo
  ปากเกร็ด
  • ตรวจสอบติดตามการใช้พลังงานของแต่ละสาขา
  • จัดทำรายงานสรุปการใช้พลังงานไฟฟ้าของสาขา
  • ติดตามการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
  ถัด ไป