• เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช - ปวส สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ตามสายงาน อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Country Sales Manager (HVAC)

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Thai, prefer age 35-45
 • Exp in channel expansion for air conditioning
 • Exp in dealer management, sales, marketing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีขึ้นไป
 • เขียนแบบงานเครื่องกล
 • ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 40-50 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ควบคุม ดูแลงานโครงการก่อสร้าง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Sales Engineer

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Trading
 • Sales Engneer
 • Support, Budgeting

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor/ Master Degree in Business Fields
 • No more than 6 years of working experience
 • Above average command of the English language

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 25-35 years old (with 5 years relevant experience)
 • telecom or electrical engineering graduate
 • Thai national (with 700 TOEIC)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Electronics
 • Experience in advance programming
 • Fluent in spoken and written Thai and English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถ 10 ล้อ และ 12 ล้อ
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี ทางด้านเครื่องยนต์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการทำงานให้พนักงานจัดส่งในทีม
 • บริหารทีมงานการจัดส่งให้เป็นไปตามเป้าหมาย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลด้านการซ่อมบำรุงรักษารถ คอนกรีตปั๊ม
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 35
 • ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 4 - 5 ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลด้านการซ่อมบำรุงรักษารถ คอนกรีตปั๊ม
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 35
 • ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 4 - 5 ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถ 10 ล้อ และ 12 ล้อ
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี ทางด้านเครื่องยนต์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการทำงานให้พนักงานจัดส่งในทีม
 • บริหารทีมงานการจัดส่งให้เป็นไปตามเป้าหมาย

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนแบบ ใช้ Auto cad ได้เป็นอย่างดี
 • ควบคุมและดูแลหน้างานให้เป็นไปตามแผน
 • ประชุมและสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้รู้เรื่อง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Sale and Fire System and cctv,and distributors
 • existing , Channels , security
 • M and E activities and Fire Segment Consultant

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Telecommunication
 • 0-3 years' experience in Computer
 • Basic knowledge of Telecommunication

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ช่วยผู้บริหารในการสร้างพฤติกรรมการทำงานอย่าง TQM
 • ผลักดันให้ TPM ของ BU ให้บรรลุเป้าหมาย
 • ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in high speed centrifugal separator
 • Familiar with Food&Beverage/Starch/Biotech/Pharma
 • Fluent English spoken and written

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความเข้าใจแบบก่อสร้าง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา / เครื่องกล / ไฟฟ้า
 • ควบคุมตรวจสอบแบบแสดงการติดตั้ง Bar Cut List
 • ตรวจสอบการรับวัสดุ-การตรวจนับเข้าหน่วยงาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร (กว.)
 • ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้าง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in technical sales for 3-5 years
 • Bachelor's Degree in Food science, Engineering
 • Mechanical, Industrial, Chemical, Petroleum field

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • รักงานขาย และรักการอนุรักษ์พลังงาน
 • มีประสบการณ์การขาย 1-3 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in electrical or mechanical procedures
 • Welcome Engineering New Graduate
 • Good command in English + Overseas training

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Mechanical ,Electrical Engineering
 • 2-5years sales experienced for industrial products
 • Responsible for create and develop the sales

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales CCTV
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความสามารถในการนำ
 • สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Using PL/SQL to Create, Update and Test
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science
 • Minimum 2 years full-time career work experience

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintain standards of BSS frontend system
 • Liaisons and coordinates with business partners
 • Performs preventive and corrective maintenance

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • บำรุงรักษาและซ่อมแซมชุดนิทรรศการและอุปกรณ์และงานไฟ
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • 3 years’ work experience in process engineering
 • Self-sufficient and a proactive attitude

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in PLC configuration
 • Experienced in Network, RFID and Measurement
 • Proficient in speaking and writing English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum Experience: 8 years
 • Experience in design of either RC
 • Enthusiastic team player

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 years experience in Mechanical Engineer
 • Technical Expert in Bearing Products, Products R&D
 • Good command of English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Piping ,Drafting ,Technician, Oil , Gas
 • AUTOCAD, AUTOPLANT, VISIO
 • Familiar with 3D model (graphic design)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Engineering
 • Preferably having 3-4 years experiences
 • Computer literate with M.S Word/Excel/ PowerPoint.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25- 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรมโรงงาน 2 ปี
 • มีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล , ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work with Product Owners to help them leverage
 • Gather requirements and build roadmaps
 • Providing guidance on suitable options

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work with Product Owners to help them leverage
 • Gather requirements and build roadmaps
 • Providing guidance on suitable options

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work with Product Owners to help them leverage
 • Gather requirements and build roadmaps
 • Providing guidance on suitable options

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in any Engineering
 • 2 years working experience
 • Good sales and negotiation skills

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Min 8 years of process engineer experience
 • Manage process project
 • Prefer - food or pharmaceutical industry

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in the IT infrastructure field.
 • Experience with the Linux OS
 • Good communication skill both Thai and English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความตั้งใจทำงานในสายวิชาชีพที่เรียนมา
 • มีความอดทนสูง และพร้อมจะเรียนรู้งานสู้งาน
 • ลักษณะงานควบคุมงานก่อสร้างประจำ Site งาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SERVICE ENGINEER (SOFTWARE)

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Aged between 23 - 28 years old / Male only
 • Degree in Computer Engineering, Electrical
 • 1 year of work experience in the position

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree of Engineering (a relevant major
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Ability to work independently as well as in a team

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher of Computer engineerin
 • Experience 1-5 years with System
 • Knowledge and understanding Virtualization

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล