• วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
  • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

14-Dec-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
  • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

14-Dec-18

 

Applied
  • Factory Manager
  • Engineering
  • 5+ years of Experience in relate field

12-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่