• ปริญญาตรีสาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ขยัน มีความกระตือรือล้นในการปฎิบัติงาน
  • อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Chemical Engineering Bachelor's Degree.
  • A technical background in chemical, painting.
  • Knowledge of Six Sigma, ERP or MRP systems.

08-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล