ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  PRTR Recruitment & Outsourcing's Bænnexr̒ k̄hxng
  PRTR Recruitment & Outsourcing's โลโก้ของ

  Production Manager

  PRTR Recruitment & Outsourcing
  กรุงเทพมหานคร
  • Manage Productions, Operations & Support Planning
  • Set & Monitor the Performance of Production Team
  • Implement Policies and Procedures
  Srithai Miyagawa Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  QA Engineer

  Srithai Miyagawa Co., Ltd.
  กรุงเทพมหานคร
  • ใช้เครื่องมือวัดได้ เช่น เวอร์เนีย , ไมโคร
  • มีประสบการณ์ในงานประกันคุณภาพอย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
  กรุงเทพมหานครมากกว่า THB 160K /เดือน
  • Setting and driving organizational vision
  • Manufacturing, Supply chain and Procurement
  • Oversee company operations and productivity
  Mettler-Toledo (Thailand) Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Mettler-Toledo (Thailand) Limited's โลโก้ของ

  Service Engineer

  Mettler-Toledo (Thailand) Limited
  กรุงเทพมหานคร
  • Experience in support sales 1-3 years
  • After sales service function
  • Control and monitor the quality of project
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)