ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  AGC Chemicals (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  AGC Chemicals (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • วุฒิ ปวส./ อนุปริญญา เคมี, เคมีเทคนิค
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์ทดสอบ
  Thai Pigeon Co., Ltd.'s banner
  Thai Pigeon Co., Ltd.'s logo
  บางเสาธง
  • Bachelor or Master degree in Chemical Engineering
  • At least 0-3 years of experience
  • Familiar with CI tools (5S, Kaizen, TPM, Lean. )