• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี อุตสาหการ
  • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานผลิต
  • ไปสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

12-Dec-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานผลิต เตาหลอม
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

12-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่