ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Sales Engineer - Oil & Gas, Wind Energy, Metal Fabrication,Power Generation

  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
  ฉะเชิงเทรา
  • Oil & Gas, Wind Energy, Metal Fabrication
  • Bolting tools such as Hydraulic Torque Wrench
  • Energy segment