ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Thai Techno Plate Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  เมืองปทุมธานีTHB 16K - 35K /เดือน
  • Join a foremost domestic manufacturer in Thailand
  • Able to communicate Chinese would be advantage
  • Ability to handle multiple tasks simultaneously

  Project Co-ordinator

  Envostar Co., Ltd.
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • วางแผน ออกแผนงาน และติดตามงาน
  • ประสานงานและเจรจาต่อรอง
  • จัดทำแผนในการปฎิบัติงานตามระบบ
  ThaiNamthip Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  ThaiNamthip Limited's โลโก้ของ

  Part Manufacturing Manager

  ThaiNamthip Limited
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
  • ประสบการณ์การทำงานในโรงงานทางด้านวิศวกรรม 5 ปี
  • ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  PRTR Recruitment & Outsourcing's Bænnexr̒ k̄hxng
  PRTR Recruitment & Outsourcing's โลโก้ของ

  Engineering Support (Automation Software)

  PRTR Recruitment & Outsourcing
  ปริมณฑล-ปทุมธานีTHB 20K - 45K /เดือน
  • 10 Yrs in Industrial Automation Technology
  • Programming Language: HMI-SCADA, SQL, ERP, Etc
  • New Graduates are Welcome to Apply
  Thai Yamaha Motor Co., Ltd./บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด's Bænnexr̒ k̄hxng
  Thai Yamaha Motor Co., Ltd./บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด's โลโก้ของ
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • Have driving license
  • Good command of English
  • 2 years or more of working experience
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)