• ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • มีหลักสูตรเกี่ยวกับคงวามปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร

23-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านชีวอนามัย หรือวิศวอุตสาหการ
 • ปฎิบัติงานที่คลังปทุมธานี

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bangkadi Industrial Park
 • Bachelor degree in related field
 • experience 7 years up

22-Aug-17

 

Applied
 • CQE, QA, RRT, In-Process Quaity Engineer
 • Exp. 4-8 yrs in quality functions or New grad.
 • Good english communication

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Being leader of Project from Manufacturing Side
 • Interface with main project of Sony Mobile Corp.
 • Working 5 days with our local working hours,OT pay

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in ME/Industrial/Electrical
 • 5-10 yrs experience of management
 • Knowledge in modern manufacturing methodologies

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล