• ตรวจสอบมาตรฐานของชิ้นงาน ตามแบบ Drawing
  • จบวุฒิการศึกษา ปวส. ป.ตรี สาขาช่างกลโรงงาน
  • สามารถใช้เครื่องมือวัด Vernier อ่านแบบ Drawing ได้

14-Mar-18

 

Applied
  • Chemical Engineering Bachelor's Degree.
  • A technical background in chemical, painting.
  • Knowledge of Six Sigma, ERP or MRP systems.

09-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล