• วุฒิการศึกษา ป.ตรี
  • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมเครื่องกล
  • ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

22-Aug-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงมากกว่า 10 ปี
  • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • minimum 1 years of welding experience
  • valid welding certificate
  • OGUK approved certificate

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล