• ออกแบบ วิเคราะห์การผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต
  • ออกแบบสายงานเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตสูงที่สุด
  • สถานที่ปฏิบัติงาน อ.สิงหนคร จ.สงขลา

07-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่