• ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงมากกว่า 5 ปี
  • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วางแผนความคุมงาน
  • เร่งรัดงานให้เสร็จตามแผนที่วางไว้
  • จัดทำ Action Plan กรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผนงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Bachelor Degree in Engineering
  • 1-2 years Experiences in Sales Valve / Piping
  • Good Knowledge in Standards of API and ASME

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล