• ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเครื่องกล อุตสาหการ
  • ประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไปกับงานควบคุมการผลิต

12-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่