ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ราชบุรี
  • Bachelor's degree in Material, Production Engineer
  • Work experience in machine maintenance
  • Good command of English
  JAC International's Bænnexr̒ k̄hxng
  JAC International's โลโก้ของ
  ภาคกลาง
  • experiences in Methods, Process of manufacturing
  • Degree in Mechanical/Industrial Engineering
  • knowledge in SAP
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)