• Bachelor degree in Engineer
 • Experience in Planning/Scheduling maintenance
 • Good attitude and willing to work on new challenge

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช.-ปวส.สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง หรือ ไฟฟ้าอิเลคทรอนิก
 • ประสบการณ์งานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปี

22-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

22-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงมากกว่า 10 ปี
 • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ถอด BOQ จากแบบ เขียบแบบงาน
 • เพศชาย จบปริญญาตรีด้านเครื่องกล
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ถอด BOQ จากแบบ เขียบแบบงาน
 • เพศชาย จบปริญญาตรีด้านเครื่องกล
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • minimum 1 years of welding experience
 • valid welding certificate
 • OGUK approved certificate

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล