• Good written & spoken English
 • CSWIP 3.1, NDE certificate
 • Computer knowledge

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Supply Chain related field,
 • Good command of both written and spoken English.
 • Excellent interpersonal, communications

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กำหนดเป้าหมายในการผลิต
 • ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต

19-Jan-18

 

Applied
 • วางแผนด้านวิศวกรรมในการพัฒนาและปรับปรุงการผลิต
 • ออกแบบ และทดสอบระบบวิศวกรรม
 • พัฒนากระบวนการทำงานและเครื่องจักร

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree in jewelry design or engineering
 • Background in jewelry manufacturing
 • Good knowledge in quality assurance

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree in jewelry design or engineering
 • Background in jewelry manufautring
 • Good knowledge about quality system

18-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Electronics, Electrical
 • Good English communication
 • Able to work in Lumphun province

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electronics, Mechanical, Industrial.
 • Good English communication skill.
 • Able to work in Lamphun province.

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล