ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Thai Rung Ruang Group of Company's banner
  Thai Rung Ruang Group of Company's logo
  ภาคเหนือจังหวัดอื่น
  • มีความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า การออกเเบบวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีโบนัสประจำปี มีประกันชีวิตแลประกันอุบัติเหตุ
  • มีภาวะผู้นำ รู้จักบทบาทหน้าที่ เเละความรับผิดชอบ