• ปวส. – ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ QA/QC 2 ปี
 • มีความรู้การจัดการ ด้านเครื่องมือวัด

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Supply Chain Manager (Management Level)

Chan Wanich Security Printing Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Thai nationality, 35 - 50 years old
 • 10+ Yrs. in supply chain management
 • Strong leadership skills, strategic planning

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Plant Operation Manager (Management Level)

Chan Wanich Security Printing Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Thai nationality, 35 - 50 years old
 • 10+ Yrs. in plant operation, production control
 • Project management skills, strong leadership skill

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Senior Production Quality Engineer

Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Daily management of trucks checking including BIW
 • Responsible In-process quality control
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ความมั่นคง ในหน้าที่การงาน
 • ลักษณะงานเด่นชัด
 • มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 27-35 years old
 • Bachelor's degree in Industrial Engineer
 • 5-8 years’ in Production Control (P.S.I. Planning)

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถเชื่อมประกอบงานโดยอ้างอิงจากแบบได้
 • มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน

20-Nov-17

 

Applied

Senior Production Quality Engineer (GQR)

Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Manage & control change of Global Quality Require
 • Provide sufficient information to the users
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Industrial Engineer
 • Have experience in production planning in FMCG
 • Process Improvement

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Process Engineer (Bangpoo, Samutprakarn)

Orenburg Consulting Group

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Senior Process Engineer
 • Method Engineer
 • Industrial Engineer

17-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตอย่างน้อย 1 ปี

17-Nov-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ติดต่อลูกค้าและให้คำปรึกษาในด้านการนำท่อเหล็ก
 • จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล