• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เบื้องต้นเระบบคุณภาพ ISO GMP HACCP
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานเชิงวิชาการด้านผลิต

16-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Preventive maintenance
 • Deligent, Resposibility and Enthusiastic.
 • Maintenance and calibration of tools and machine.

13-Nov-19

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Electrical engineer
 • Urgent requirment
 • Samutsakhon

13-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำโครงงานหลากหลาย
 • นำเสนอผลงานต่อผู้บริหาร
 • คิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์

11-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาทีเกียวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ (1-2 เสาร์/เดือน)

09-Nov-19

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied