• Have knowledge Mechanical and product engineer
 • Experience in design,develop,adjusting machines
 • Eager to learn

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี หรือ วุฒิ ม.6
 • มีความสามารถเรียนรู้ได้ดี กระตือรือร้น ตั้งใจทำงาน
 • ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร, งานฝ่ายผลิต

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส. ปริญญาตรี ด้านที่เกี่ยวข้อง
 • สุขภาพแข็งแรง
 • ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ช่างเขียนแบบ

A and S (1992) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล AUTOCAD
 • เขียนแบบ3D
 • ความรู้งานหล่อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านวิศวกรรมอุสาหการ ไฟฟ้า หรือเครื่องกล

19-Jan-18

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Sales Engineer/วิศวกรขาย

Venz Industrial Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคล
 • มีความรู้ Motor, Blower, Pump, Automation , Burner

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ป.ตรี เคมี วิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต
 • ปสก.ตรงในสายงาน 10 ปี อยู่ในระดับหัวหน้างาน 5 ปี

19-Jan-18

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในโรงงานผลิต
 • ทำงานจันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00น.

17-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี / โท วิศวกรรมสาขาอุตสาหการ
 • ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพ/ตรวจสอบคุณภาพ
 • ประสบการณ์ทำงานกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักร

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ASSISTANT MANAGER - SOURCING ENGINEER

Wilsonart (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • SOURCING ENGINEER
 • SOURCING
 • ENGINEER

15-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล