• มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน /มีความมุ่งมั่น
  • ป.ตรีวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า /อุตสาหการ/แมคคานิกส์
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

18-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่