• เพศชาย, หญิง อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ธุรกิจวิศวกรรม, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
 • รับผิดชอบงานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบ ป.ตรี สาขาวิชา วิศวกรรมศาตร์ เครืองกล อุตสาหการ
 • Mechanical Engineer
 • ปฎิบัติงานที่นครปฐม

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบวางแผนกำลังการผลิตในแต่ละวัน
 • มีประสบการณ์งานทางด้านสายงานผลิต อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถวางแผนการผลิต และ ควบคุม

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 24-45 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent command of English.
 • At least 15 years of working experience
 • Excellent team work and conflict management skills

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล