• ปวช.-ป.ตรี สาขา อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า แมคคาทรอนิคส์
  • มีความรับผิดชอบ มีวินัยและตั้งใจทำงาน
  • รับสมัครหลายอัตรา

17-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่