• ภาษาอังกฤษพอใช้ได้
  • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้
  • ซื่อสัตย์

15-Oct-18

 

Applied
  • Production Performance Improvement
  • Quality, productivity, System Improvement
  • Collective Action Preventive Action in Production

12-Oct-18

 

Applied
  • Good command of English and computer skill
  • Have experience in related field is an advantage
  • Able work under pressure

11-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่