• เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านชีวอนามัย หรือวิศวอุตสาหการ
 • ปฎิบัติงานที่คลังปทุมธานี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Being leader of Project from Manufacturing Side
 • Interface with main project of Sony Mobile Corp.
 • Working 5 days with our local working hours,OT pay

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, age 30-40 years old
 • Bachelor’s Degree in Engineering , Marketing
 • 5-7 years up professional experience in Program

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • มีหลักสูตรเกี่ยวกับคงวามปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล