ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Fabrinet Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Fabrinet Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  คลองหลวง
  • sourcing/ procurement/ purchase engineer
  • Electrical material sourcing
  • Experience 2-5 years in electronics industry

  Project Co-ordinator

  Envostar Co., Ltd.
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • วางแผน ออกแผนงาน และติดตามงาน
  • ประสานงานและเจรจาต่อรอง
  • จัดทำแผนในการปฎิบัติงานตามระบบ
  PRTR Recruitment & Outsourcing's Bænnexr̒ k̄hxng
  PRTR Recruitment & Outsourcing's โลโก้ของ

  Engineering Support (Automation Software)

  PRTR Recruitment & Outsourcing
  ปริมณฑล-ปทุมธานีTHB 20K - 45K /เดือน
  • 10 Yrs in Industrial Automation Technology
  • Programming Language: HMI-SCADA, SQL, ERP, Etc
  • New Graduates are Welcome to Apply
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)