• เพศชาย-หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
  • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่นได้

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการ
  • มีประสบการณ์ในการบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล