• วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
  • สามารถทำงานเข้ากะได้

22-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่