• ปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติงาน เรื่องการการนึ่งผลปาล์
  • บันทึกใบรายงานการนึ่งผลปาล์มใน Check Sheet
  • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างอุตสาหกรรม

21-Mar-18

 

Applied
  • ปฎิบัติตามวิธีการปฎิบัติงานเรื่องการเดินเครื่อง
  • ตรวจเช็คควบคุมดูแลการ Pump น้ำดิบ,บ่อพักน้ำดิบ
  • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างอุตสาหกรรม

21-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล